CEMOWAS2

Gestió circular i ecosistèmica dels serveis de residus orgànics i aigües residuals

+
Aiguamoll de tractament terciari de Can Cabanyes

El projecte CEMOWAS2 té per objectiu establir estratègies territorials perquè els residus de matèria orgànica o aigua residual es converteixin en recursos reduint l'impacte ambiental i afavorint nous models econòmics.

Els objectius previstos pel projecte són:

- Conèixer les bones pràctiques existents, proposar i difondre mètodes, eines i resultats de l’experimentació conjunta al territori en la gestió de residus orgànics i la reutilització de l’aigua.

- Implementar estratègies territorials de gestió i valorització de la matèria orgànica i aigües reutilitzades.

- Reforçar les capacitats dels gestors territorials en l'enfocament ecosistèmic i la prospecció en l'economia circular al voltant dels residus orgànics i les aigües residuals.

- Crear una plataforma virtual d'elecció de procediments de gestió, eines tecnològiques i models de valorització en els serveis de residus orgànics i aigües residuals.

- Desenvolupar accions demostratives per estudiar i demostrar la viabilitat tècnica, social, econòmica i jurídica de solucions concretes en matèria de residus orgànics i d’aigües residuals.

Concretament a Granollers, es pretén reforçar la capacitat d'actuació de l'estació regeneradora d'aigües de Can Cabanyes i la seva xarxa de subministrament, avançant en el projecte de distribució d'aigua regenerada per a usos municipals (reg i baldeig de carrers) i agrícoles. Es tracta d'una iniciativa emmarcada en l'economia circular, on les aigües sortints de la depuradora de Granollers esdevenen un nou recurs per a la ciutat.

 

El projecte CEMOWAS2 està format per un conjunt de socis de França, Portugal i Espanya. A més de l’Ajuntament de Granollers, compta amb els socis següents:

VALORIZON: sindicat mixt per la recuperació i el tractament de residus domèstics i similars en Lot-et-                                                                                                               Garonne (França) i coordinador del projecte
SICOVAL: consorci de gestió de 36 municipis del sud-est de Toulouse (França)
Consorcio EDER: Consorci per les Estratègies de Desenvolupament de la Ribera de Navarra (Espanya)
Cámara Badajoz: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Badajoz (Espanya)
CSIC: Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques (Espanya)
Lisboa E-Nova: Agència d’Energia i Medi Ambient de Lisboa (Portugal)
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa: Lisboa (Portugal)

 

Aquest projecte forma part del programa Interreg Sudoe 2014-2020 finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i està dotat amb un pressupost total d’1.955.901 euros. Granollers compta amb un pressupost de 220.801 euros, dels quals 165.600,75 euros procedeixen de l'ajuda FEDER i 55.200,25 euros són d’aportació municipal.