Reciclar als establiments

No tots els establiments de l’illa de vianants del centre poden utilitzar les plataformes, ni fan servir el mateix sistema de recollida. En funció de la zona de l’illa de vianants on estiguin i depenent de la quantitat i tipus de residus que generen es diferencien entre:

- Els que utilitzen la plataforma: botigues, oficines i establiments en general que generen poca quantitat de residus de totes les fraccions. Com a màxim l'equivalent a una bossa de 30L.

- Els que utilitzen els contenidors de la perifèria: botigues i oficines i establiments en general, inclosa la restauració, que generen un volum superior a una bossa de 30L

De la mateixa manera que en el cas dels habitatges, els establiments comercials que han de fer servir les plataformes en tenen una d’adjudicada 

Les adreces de les diferents plataformes són les següents:

 • Plataforma 1: pl. Lluís Perpinyà, 29
 • Plataforma 2: pl. Maluquer i Salvador, 8
 • Plataforma 3: c. Travesseres, 2
 • Plataforma 4: c. Sant Roc, 7
 • Plataforma 5: pl. Olles, 17
 • Plataforma 6: pl. Església, 11
 • Plataforma 7: c. Nou, 1
 • Plataforma 8: c. Nou, 22
 • Plataforma 9: c. Marià Maspons, 1
 • Plataforma 10: pl. Corona, 12
 • Plataforma 11: pl. Caserna, 7

 

Establiments que han d'utilitzar la plataforma

 

 • Paper i cartró: es recull porta a porta de dimarts a dissabte, excepte festius. S’ha de treure a la porta de l'establiment entre les 20 i les 20.30 h. Cal que estigui ben plegat i lligat per ocupar el mínim de volum possible i evitar que s'escampi pel carrer.
 • Generació excepcional de residus: si es preveu que un dia concret es generarà excepcionalment gran quantitat de residus de la fracció rebuig cal trucar amb 24 hores d’antelació al telèfon 938 426 610 per acordar el millor sistema de recollida i no col·lapsar les plataformes.

Botigues i oficines que generen pocs residus

 • Han de separar la fracció rebuig, el vidre, els envasos lleugers i la matèria orgànica i llençar-ho als contenidors de la plataforma corresponents. Cal que buidin els envasos i que evitin vessar líquids a la matèria orgànica per no generar males olors.

Botigues i oficines que generen gran quantitat de residus

 • Rebuig: Rebuig: han de disposar de contenidors propis i els han de treure al carrer de 20 a 0 h de dilluns a divendres i el servei de recollida els el recollirà porta a porta. Cal que posin tot els rebuig dins del contenidor i no quedi res a fora. És recomanable que compactin el màxim els residus perquè hi càpiga tot. Els dissabtes cal que els establiments esperin a que se’ls reculli el contenidor i entrar-lo abans de tancar o anar a la perifèria a llençar els residus, per tal d'evitar que els contenidors quedin al carrer tot el cap de setmana. 
 • Altres fraccions: cal separar el vidre, els envasos lleugers i la matèria orgànica i llençar-ho als contenidors corresponents de la plataforma. Cal que buidin els envasos i que evitin vessar líquids a la matèria orgànica per no generar males olors. No poden utilitzar la plataforma pel rebuig i el cartró.
 • Necessitat de contenidors: Cada establiment ha de disposar el nombre de contenidors necessaris que s'ajustin al volum habitual de residus que es genera. No poden quedar residus ni bosses a fora dels contenidors.

Restauració

 • Matèria orgànica i rebuig:han de treure els contenidors al carrer de 20 a 01 hores, excepte diumenges, i el servei de recollida els el recull porta a porta. Cal que posin tot el rebuig i la matèria orgànica dins del contenidor pertinent i que no deixin res a fora. És recomanable que compactin al màxim els residus perquè els hi càpiga tot. Els dissabtes cal que els restaurants i bars esperin a que se’ls reculli el contenidor i entrar-lo abans de tancar, o anar a la perifèria a llençar els residus, per tal d'evitar que els contenidor es quedin al carrer tot el cap de setmana.
 • Altres fraccions: cal separar el vidre, els envasos lleugers i la matèria orgànica i llençar-ho als contenidors de l'entorn de l'illa de vianants. Cal que els envasos lleugers i de vidre estiguin ben buits per tal d'evitar el vessament de líquids que poden generar males olors.
 • Els establiments que produeixin molt vidre poden disposar d'un contenidor individualitzat que podran buidar a qualsevol dels contenidors amb buidatge pneumàtic que estan situats a tots els punts de contenidors de la perifèria de l'illa de vianants. Aquests contenidors els proporciona gratuïtament el Consorci de Residus. 

 

Establiments que han d'utilitzar els contenidors de la perifèria

 

 • Paper i cartró: es recull porta a porta de dimarts a dissabte, excepte festius. S’ha de treure entre les 20 i les 20.30 h. Cal que estigui ben plegat per ocupar el mínim de volum possible i lligat per evitar que s'escampi pel carrer. 
 • Generació excepcional de residus: si es preveu que un dia concret es generarà excepcionalment gran quantitat de residus de la fracció rebuig cal trucar amb 24 hores d’antelació al telèfon 93 842 66 10 per acordar el millor sistema de recollida i no col·lapsar el servei.

Botigues i oficines 

Han de separar el rebuig del vidre, dels envasos lleugers i de la matèria orgànica i llençar-ho als contenidors de la perifèria que els correspon. Cal que buidin els envasos i que evitin vessar líquids a la matèria orgànica (per evitar males olors).

Horaris de recollida a la perifèria

 • Rebuig al contenidor gris i orgànica al contenidor marró les 24 del dia.
 • Vidre al contenidor verd de 8 a 22 h. Envasos lleugers al contenidor groc i paper i cartró al contenidor blau les 24 hores del dia.

En el mapa publicat en aquesta pàgina es pot veure quins són els contenidors de la perifèria de l’illa de vianants que queden més a la vora de cada zona d’establiments.

Restauració

 • Vidre: als contenidors de la perifèria de 8 a 22 h. Cal respectar l’horari de descans dels veïns i per això a partir de les 22 h no es pot llençar vidre. 
 • Altres fraccions: cal separar la matèria orgànica, el rebuig i els envasos lleugers i llençar-ho al contenidor de la perifèria que correspon. Cal que buidin els envasos i que evitin vessar líquids a la matèria orgànica per no generar males olors.
 • Oli de cuina: l'oli és un residu especial i els establiments de restauració han de tenir un contracte amb una empresa gestora autoritzada que els vingui a recollir l’oli. Aquest aspecte s'ha de poder justificar davant l'administració de manera adequada.