EYES: Engaging Youth in Sustainable Energy Planning

Foment de la participació dels joves en la planificació energètica i climàtica sostenible

El projecte europeu EYES: Engaging Youth in Sustainable Energy Planning pretén implementar un mètode (replicable, transferible i avaluable) per incentivar i facilitar la participació dels joves en la planificació energètica i climàtica sostenible a nivell local.

El canvi climàtic és un repte global que afectarà sobretot a les generacions joves però la seva veu no és té en compte en la presa de decisions. Per aquest motiu, EYES es basa en un doble principi: combatre la desigualtat en l’educació i en la representació pública dels joves, especialment dels col·lectius més vulnerables, i lluitar contra el canvi climàtic.

 

EYES compta amb 8 socis de 6 països: Dinamarca, França, Itàlia, Bulgària, Polònia i Espanya. L’Ajuntament de Granollers forma part del consorci de socis juntament amb: 

 Associació Ecoserveis

  EC Network A/S (ECNet)

  EUC Syd (amb centres a Haderslev, Aabenraa, Sonderborg i Tonder)

  Agència Local de l’Energia i el Clima de la Metrópoli de Lió (ALEC)

 Agència Napolitana de l’Energia i el Medi Ambient (ANEA)

  Unió de les Autoritats Locals Búlgares del Mar Negre (UBBSLA, en les seves sigles en anglès)

  Associació de la Xarxa «Energie Cities» de municipis polonesos

 

Per desplegar el projecte EYES cada soci de cada país establirà una xarxa amb socis locals per arribar a grups juvenils vulnerables i posarà en funcionament un Consell Assessor que treballarà per: 

1. Identificar joves d’entre 18 i 29 anys interessats en la planificació energètica i climàtica.

2. Crear un Equip d'Intervenció Juvenil (Youth Intervention Team, YIT) d'unes 10 o 15 persones que tinguin una procedència i ideologia diversa amb la voluntat de fomentar l’escolta i el diàleg. 

3. Mobilitzar i capacitar els joves del YIT perquè puguin contribuir a la millora dels plans locals i cercar vies per involucrar els joves en la lluita contra el canvi climàtic.

 

El projecte EYES forma part del programa Erasmus+, concretament de la convocatòria 10/2018 de l’àmbit Inclusió Social i Valors Comuns: Contribució a l’Educació, a la Formació i a la Joventut. La durada del projecte és de 24 mesos: de l’1 de gener de 2019 al 31 de gener de 2021; està dotat amb un pressupost total de 621.036 euros i compta amb el 80% del finançament de la Unió Europea. Granollers disposa d’un pressupost de 46.319 euros, dels quals 29.210 euros es destinen a la contractació de personal per al desenvolupament de les tasques derivades del projecte.