Preinscripció i matriculació a les Escoles Bressol Municipals

Curs 2024-2025

  

PREINSCRIPCIÓ DEL 6 AL 13 DE MAIG. (El termini de preinscripció a les escoles bressol municipals ha acabat. Es podran fer noves sol·licituds fora de termini a partir del 25 de juny presencialment a l'escola que es vol sol·licitar).

En cas de no ser possible la presentació telemàtica per motius tècnics o d’accés a registrar la sol·licitud i, amb la finalitat de garantir l’accés a tota la ciutadania, s’haurà de demanar cita a l’escola bressol on es vol fer la sol·licitud.

Un cop finalitzat el període de preinscripció, no es podran al·legar nous criteris.

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES AMB LA PUNTUACIÓ PROVISIONAL: 24 de maig Les llistes es podran consultar a les escoles bressol, al Servei d’Educació (c. Jaume Camp i Lloreda, s/n) i en aquesta web.

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS: 27 i 28 de maig de 2024. Caldrà presentar una instància a través de la Seu electrònica o a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania situada al (c. Sant Josep, 7)

Les reclamacions són a la puntuació obtinguda, en cap cas es podran al·legar criteris no acreditats amb anterioritat.

RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS I SORTEIG DEL NÚMERO DE DESEMPAT: 5 de juny de 2024. El Departament d’Ensenyament estableix que per dirimir les situacions d’empat, un cop s’han aplicat els criteris de baremació, s’ha d’efectuar un sorteig públic a fi d’ordenar les sol·licituds empatades (EDU/465/2024, de 22 de febrer).

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES D'ALUMNAT ADMÈS: 6 de juny de 2024. Les famílies podran consultar les llistes d’admesos a les escoles bressol, al Servei d’Educació (c. Jaume Camp i Lloreda, 1) i en aquesta web.

CALENDARI DE MATRICULACIÓ: del 10 al 18 de juny de 2024 . Dilluns, dimecres i divendres, de 9.30 h a 11.30 h. Dimarts i dijous, de 15.30 h a 16.30 h

 

Caldrà demanar cita prèvia a través de: https://granollers.cat/preinscripcioEBM

 

EBM Giravoltes: ctra. de Caldes, 52, tel. 93 861 65 65 / 689 289 106

EBM Tortuga: c. Garrotxa, 2, tel. 93 870 93 52 / 689 099 338

EBM El Teler: c. Corró, 349, tel. 93 849 64 40 / 686 628 988

 Servei d’Educació Ajuntament de Granollers, 93 842 68 48 / 93 842 68 52

 Més informació en aquest document.