Adreça

Escola Maria Anna Mogas

Adreça :
C. Corró, 325
Telèfon :
93 849 02 44
Adreça web :
http://www.annamogas.org
Descripció :

 

 

Projectes que caracteritzen el centre

Intel·ligències múltiples, estimulació precoç i treball per projectes. L’escola treballa uniformement les vuit intel·ligències. S’estimulen aspectes físics que revertiran en aspectes cognitius. Es fan ateliers i tallers d’experimentació.

Treball experimental i ambiental. L’equip Ecoverd treballa per oferir activitats que promoguin la sostenibilitat: el consum responsable, el reciclatge i l’ús de l’hort.

Multilingüisme. Es potencia el treball de llengües estrangeres oferint varietat d’activitats complementàries. La matèria de Science a primària i secundària. Preparació per a l’examen de nivell d’anglès a l’escola mateix amb la titulació oficial MCE. Participació en diferents programes: auxiliar de conversa, programa Beda i Batxillerat Dual.

Valors i emocions. Educar les emocions i els valors en els infants. Projecte d’interioritat: “En tu”. L’escola promociona projectes de col·laboració amb l’entorn: projecte Gent Gran, projecte ANAMO, tots basats en l’aprenentatge i el servei.

L’atenció a la diversitat. Atencions individualitzades i en petits grups heterogenis per fomentar el treball cooperatiu. L’escola ofereix el servei d’orientació psicopedagògica.

TIC i Robòtica. Ús de Gsuite com a eina d’innovació i aprenentatge per afavorir la competència digital. Projecte de robòtica a les etapes d’infantil, primària i ESO.

 

Horari

De 9 a 13 h i de 15 a 17 h

 

Equipaments, instal·lacions i serveis

Espais

– Sala d’actes

– Gimnàs

– Edifici sense barreres arquitectòniques

Temps

– Acollida matí

– Sisena hora

– Activitats extraescolars

– Casals d’estiu en anglès

Estudis

– Educació infantil, Educació primària i ESO