Adreça

Col·legi L'Estel

Adreça :
C. Girona, 55
Telèfon :
93 870 24 33
Adreça web :
https://www.lestel.net
Descripció :

 

Twitter, Facebook i Instagram

Projectes que caracteritzen el centre

Escola plurilingüe. L’anglès és la primera llengua estrangera i està integrada en altres àrees curriculars. L’alemany és la segona llengua estrangera a educació primària i ESO.

Projecte Educatiu de Mitjans de Comunicació (PEMAC): Projecte d’escola propi que acosta les noves tecnologies de la comunicació i la informació a l’alumnat per facilitar l’aprenentatge de les diferents matèries, augmentar la motivació i millorar la competència lingüística.

Projecte de Servei Comunitari “Connexió APADIS” amb metodologia Aprenentatge i Servei. Combina processos d’aprenentatge vivencials, curriculars i de servei a la comunitat.

Robòtica a l’escola! Una eina més per integrar el pensament computacional a l’aula de forma transversal.

Projecte Singular “Endavant”. Projecte per donar resposta al tractament de la diversitat i oferir a l’alumnat la possibilitat d’acreditar l’ESO.

Projecte Filosofia 3/16: Es potencien les habilitats de pensament i raonament per desenvolupar una actitud crítica.

 

Horari

De 8 a 13 h i de 15 a 17.45 h

 

Equipaments, instal·lacions i serveis

Espais

– ECOESTEL: Hort (Educació Infantil) / ús de la bici per anar a l’escola (ESO)

– Sala d’actes

Temps

– Acollida matí i tarda

– Activitats extraescolars

– Natació (Educació Infantil)

– DIVERESTEL: Esplai de Nadal, Setmana Santa, estiu...