Programa d'identificació genètica de Desapareguts durant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista

Can Jonch és el punt d'informació per a les persones que vulguin atendre's al programa d'identificació genètica que posa a disposició la Generalitat de Catalunya

+
L'Ajuntament de Granollers dóna suport al banc d'ADN per a les identificacions dels desapareguts i ha organitzat conferències sobre el tema. Can Jonch. Centre de Cultura de la Pau és el punt d'informació per a les persones que vulguin atendre's al Programa d'identificació genètica de Desapareguts durant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista, que posa a disposició la Generalitat de Catalunya.
 
El Programa d’identificació genètica (PIG) el coordina la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament a través de la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans, que és la unitat competent en matèria de desapareguts i fosses comunes de la Guerra Civil i la dictadura franquista. El PIG es basa en tres acords de col·laboració:
  • Acord de col·laboració entre el Departaments d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i el Departament de Salut
  • Acord de col·laboració entre el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i el Departament de Justícia
  • Acord marc de col·laboració entre els departaments d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, el de Salut i el de Justícia.

El PIG crearà dues bases de dades:

  • Base de dades per ordenar i classificar els perfils genètics dels familiars de desapareguts de la Guerra Civil i la dictadura franquista
  • Base de dades per ordenar i classificar els perfils genètics extrets de les restes humanes de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista

El Laboratori Genètic de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron serà l’encarregat d’encreuar la informació d’ambdues bases de dades per intentar establir-hi relacions de parentiu i, per tant, determinar identificacions personals.

Quins passos han de fer els familiars de persones desaparegudes?

1.- Inscripció en el Cens de persones desaparegudes, que és un registre administratiu de caràcter públic subjecte a la normativa de protecció de dades personals, regulat a partir de la Llei 10/2009, de fosses. Amb la informació del Cens es fa una cerca exhaustiva d’informació amb l’objectiu de determinar les circumstàncies i el lloc d’inhumació de la persona desapareguda.
2.- La inscripció en el Cens de persones desaparegudes s’ha de fer a través del web de tràmits.
3.- Qualsevol dubte al voltant del Cens de persones desaparegudes s’ha d’adreçar al personal tècnic de la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans:
     Adreça postal C. Rivadeneyra, 6, 10a planta – 08002 Barcelona
     Telèfon de contacte 93 634 74 23. 
    Adreça electrònica de contacte identificaciogenetica@gencat.cat
En cas que es desitgi atenció personalitzada, cal demanar cita prèvia a les adreces i telèfons detallats més amunt.
4.- Els familiars o persones sol·licitants rebran una primera circular amb informació sobre la creació del PIG.
5.- Els familiars o persones sol·licitants rebran de manera esglaonada i individualitzada, seguint criteris d’edat i d’antiguitat en el Cens, una segona comunicació en què se’ls oferirà la possibilitat de dur a terme les proves genètiques que permetran constituir la base de dades de perfils genètics de familiars. La carta contindrà les dades de contacte amb el laboratori genètic.
6.- L’extracció de la mostra genètica serà gratuïta per a totes les persones sol·licitants i consistirà en un frotis bucal, que és un procediment indolor i ràpid.
7.- La comunicació dels resultats positius la farà la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament a través de la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans.

 

Per a més informació podeu consultar els enllaços següents: