LA GRAULA

Butlletí del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

La Graula va néixer com a iniciativa en el si del Consell per donar a conèixer a la ciutadania tant el treball de les entitats, com el que feia el Consell com a tal. La seva sortida coincidia amb la realització de la Setmana de la Cooperació i la Solidaritat.