Pla Director de Cooperació al Desenvolupament

El plen municipal de 26 de juliol de 2022 va aprovar per unanimitat el Pla Director Municipal de Cooperació de Granollers 2022-2030. Es tracta del full de ruta, el marc estratègic que estableix quins són els objectius i projectes prioritaris que guiaran la política de cooperació durant els pròxims anys, tant les activitats que duu a terme l’ajuntament directament com els projectes que executen les entitats a través de la convocatòria de subvencions, i els que es vehiculen a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Es tracta d’un pla de cooperació municipalista, alineat amb les agendes globals i orientat al desenvolupament sostenible, la construcció de la pau i la protecció i defensa dels drets humans. Assumeix el conjunt de valors i principis ordenadors recollits per la Llei Catalana de Cooperació que són àmpliament acceptats per tots els agents vinculats, com ara l’equitat en les relacions entre persones, pobles, cultures, nacions i estats, el respecte a la diversitat i entre les diferents parts, entre d’altres, o l’eficiència i l’eficàcia dels recursos emprats per a la seva implementació.

El Pla s’estructura a través de tres objectius estratègics, que estan alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. El primer objectiu busca facilitar la protecció i el desplegament efectiu dels drets humans, les condicions de vida de les comunitats més desafavorides i la promoció de la pau. El segon, vol impulsar una ciutadania crítica i activa davant els reptes globals, que participi i es mobilitzi amb la societat civil organitzada. I el tercer pretén renovar i ampliar els espais de treball per a la justícia global, comptant amb totes les capacitats presents al municipi. Un conjunt d’activitats planificades anualment i avaluades a mitjà termini i al final faran possible el compliment d’aquests objectius.