Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

Una forma participativa de relacionar-nos amb el món

Història i evolució

A les darreries de 1995, l'Ajuntament de Granollers va crear el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat (CMCS), amb l'objectiu general de promoure actuacions locals en matèria de solidaritat i cooperació internacionals, com també vehicular les polítiques de cooperació i solidaritat en el municipi.

El Consell s’estructura en Plenari (tots els membres) i comissions de treball. El Consell és presidit actualment per la regidora delegada de Joventut, Cooperació i Solidaritat, Silvia Rodríguez López.

D'ençà setembre de 2008, el Consell té la seu a Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau i les entitats que en formen part tenen la condició de residents.

Recursos que es destinen

Des de principi de 1996, amb pressupost nou i específicament destinat a suport de projectes, s’ha anat augmentant la quantitat de diners que es dedica a projectes de cooperació, d’emergència i de sensibilització, fins arribar al 1% dels ingressos propis del pressupost de l’Ajuntament. Així mateix, s’ha assegurat també un millor control del destí dels recursos i del seu ús, com també l’avaluació dels projectes presentats i executats.

Anualment es renoven les bases específiques de subvenció, amb uns criteris de puntuació, que permeten a l'òrgan avaluador de valorar els projectes presentats i fer una proposta a l’Ajuntament, que resol la convocatòria per acord de Junta de Govern Local.

Activitats com a Consell

Una de les línies de treball del Consell és l'organització d'activitats conjuntes. En aquest sentit, l’any 2004 es va donar suport a la Marxa per la Cultura de Pau, que va passar per la nostra ciutat a mitjan juliol, i es va debatre com podíem donar a conèixer la feina del Consell.

Així va néixer la Setmana de la cooperació i solidaritat a Granollers, que es va celebrar a la nostra ciutat del 24 al 28 de maig de 2005, i que ha viscut tres edicions més (2006, 2007 i 2008).

Vinculat a la Setmana de la Cooperació i la Solidaritat, es van editar tres números (0, 1 i 2) del butlletí La Graula, elaborat pel Consell.

A més de les activitats de sensibilització, les entitats del Consell han participat activament en l'elaboració del Pla Director de Cooperació Municipal, aprovat definitivament el 2011.

Entitats del Consell

A principi de la legislatura actual (tardor de 2015), les entitats que formen part del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat són les següents: Àfricat, Ajuda en Acció, Amnistia Internacional, Associació Cooperacció, Associació Cultural Amics d'Àfrica del Vallès Oriental, Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Granollers, Associació Averroes pel Desenvolupament, Associació Vallès Obert, Creu Roja, Fundació Adra, Fundació Educació Solidària, Fundació Pau i Solidaritat-CCOO, Global Infantil, Mans Unides, i Sindicalistes Solidaris (Fundació Josep Comaposada-UGT),

Hi ha també un representant de cada grup municipal amb presència al consistori: PSC, CIU, ERC-Acció Granollers-AM, C's, Crida-CUP i PP.

L'Ajuntament i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Des de l’àmbit municipal, l’Ajuntament de Granollers és un dels socis fundadors del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, fundat l’any 1986, i actualment en forma part de l'Executiva.