Ciutats Defensores dels Drets Humans

Ciutats Defensores dels Drets humans és un projecte coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i gestionat per la Comissió Catalana d’Acció pel Refugi amb la participació de 28 ajuntaments i 9 entitats i institucions catalanes implicades en la defensa i promoció dels drets humans a escala local i global. L'Ajuntament de Granollers hi participa cada any per donar a conèixer la tasca que realitzen els i les activistes dels drets humans i per conscienciar a la ciutadania sobre la importància de la defensa dels drets humans i el suport internacional a les seves lluites.