Deportats granollerins als camps nazis

En aquesta pàgina podeu trobar informació sobre els set granollerins que van ser deportats a camps nazis, coneguts fins a data d'avui. La seva identitat ha estat desvetllada a partir del treball de recerca Els vallesans als camps nazis de la granollerina Núria Sala i Ventura, que ha estat completat amb la recerca feta des de l’Arxiu Municipal de Granollers i del Centre de Cultura per la Pau.

(Des)Memòria (Introducció)

Les Stolpersteine (pedres que fan ensopegar)

La deportació

Els granollerins deportats