Beca Maria Gaja

Aquesta beca té com a finalitat incentivar i promoure el desenvolupament de projectes educatius que promoguin valors cívics i democràtics

+
El projecte «Tecnologia i programació de jocs en femení» de l’associació Sorotopia guanya la 16a Beca Maria Gaja

L'any 1999 el plenari del Consell Escolar Municipal va aprovar la convocatòria d'una iniciativa que pretenia fomentar el desenvolupament de projectes que poguessin incidir en la transmissió de valors cívics en qualsevol àmbit de la ciutadania. Tanmateix la convocatòria d'aquest premi es va voler relacionar amb la tasca docent  d'una antiga mestra granollerina com a reconeixement al seu compromís amb la transmissió d'aquests valors al llarg de la seva trajectòria. Aquests són els fonaments que van inspirar el naixement de la Beca Maria Gaja.  

La Beca Maria Gaja és convocada i atorgada pel Consell Escolar Municipal de Granollers i l'Ajuntament de Granollers.

La beca pretén incentivar i promoure el desenvolupament d'un projecte amb voluntat innovadora, que promogui valors cívics i democràtics dins el marc del coneixement i el respecte de l’entorn i que contribueixi al desenvolupament de Granollers com a ciutat educadora.

El jurat té en compte, a l'hora d'avaluar el projecte, els aspectes següents: 

  • L'interès pedagògic i social del projecte i la metodologia
  • L'aprofundiment en el coneixement de la ciutat.
  • La utilitat del projecte en el foment de l'educació en valors cívics com la solidaritat, la convivència, la justícia i el respecte a la diversitat. 
  • La vinculació amb els principis inspiradors del moviments de ciutats educadores.
  • La potencialitat del projecte per a ser transferit a d'altres àmbits o realitats.

Per tal de sol·licitar la beca, trobaràs la informació del tràmit a la seu electrònica de l'Ajuntament

Consulta les bases de la 17a Beca Maria Gaja aquí

Projectes guanyadors en anteriors edicions aquí