Persona amb manca d'autonomia personal, discapacitat i/o dependència