Xarxa de Serveis d'Intervenció Socioeducativa (Centres Oberts)

El model de Servei d'Intervenció Socioeducativa, d'ara en endavant SIS, defineix el recurs de Centre Obert com a servei diürn destinat a la infància i l'adolescència de carácter preventiu. Es tracta d'una prestació bàsica garantida dins la cartera de Serveis Socials.

Què són?

Són un servei diürn per l'atenció d'infants i adolescents en situació de risc fora de l'horari escolar en els periodes lectius, que dóna suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les mancances dels infants i adolescents atesos mitjançant el treball individualitzat, el grupal, el familiar, el treball en xarxa i amb la comunitat.

 

Què ofereixen?

Funcionen en horari extraescolar durant tot el curs escolar: de dilluns a divendres, de 17 a 20 h, i ofereixen atenció a infants i adolescents dels grups d'edat de 6 a 15 anys.

A partir de setembre de 2020, s'inicia l'atenció a la franja d'edat de 3 a 5 anys.

 

Ofereixen:

  • Un espai d'acolliment i convivència.
  • Atenció individualitzada i en grup als infants i adolescents en situació de risc.
  • Acompanyament a l'infant o adolescent a recursos de ciutat per potenciar la seva circulació social.

Tot a través d'activitats lúdiques, tallers de manualitats, reforç d'hàbits escolars, jocs, esports, activitats de relació, activitats formatives i compensatòries, de dinamització de l barri...

 

Granollers disposa d'una Xarxa d'equipaments que ofereixen atenció a les diverses franges d'edat: 

 

Centre Obert Ponent: c. València, s/n (pati interior). Tel. 93 846 75 78
Adreça electrònica: coponent@granollers.cat

Grup de mitjans (6 a 10 anys) i Grup de grans (11 a 15 anys)

Horari d'atenció de dilluns a dijous de 17 a 19.30h i divendres atenció a famílies (en horari acordat de tarda)

 

Centre Obert Sud: c. Roger de Flor, 127 (Espai Cangur). Tel. 93 879 16 59
Adreça electrònica: cosud@granollers.cat

Grup de mitjans (6 a 10 anys) i Grup de grans (11 a 15 anys)

Horari d'atenció de dilluns a dijous de 17 a 19.30h i divendres atenció a famílies (en horari acordat de tarda)

 

Grup de "Menuts i menudes" (a desenvolupar a partir de setembre de 2020)

Atenció a infants dels 3 als 5 anys i llurs famílies. Dos dies d'atenció directa, i quinzenalment un dia d'atenció a les famílies. S'oferirà atenció a equipaments de les dues zones de Granollers, des dels següents centres oberts:

Centre Obert Nord: c. Lledoner, 6 (Centre Cívic Nord). Tel. 93 846 60 72

Centre Obert Sud: c. Roger de Flor, 127 (Espai Cangur). Tel. 93 879 16 59