Xarxa de Serveis d'Intervenció Socioeducativa - Centres Oberts

El model de Servei d’Intervenció Socioeducativa, d’ara en endavant SIS, defineix el recurs de centre obert com a servei diürn preventiu de prestació bàsica garantida, dins la cartera de Serveis Socials.

Què són els centres oberts o SIS?

Són un servei diürn per a l’atenció d’infants i adolescents en situació de risc fora de l’horari escolar en els períodes lectius, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les mancances dels infants i adolescents atesos mitjançant el treball individualitzat, el grupal, el familiar, el treball en xarxa i amb la comunitat.

Què ofereixen?

Funcionen de dilluns a divendres, de 17 a 20 h, en grups d'edat de 0 a 15 anys. Ofereixen:

  • un espai d’acolliment i convivència.
  • atenció individualitzada i en grup als infants i adolescents en situació de risc social.
  • acompanyament a l’infant o adolescent a recursos de ciutat per potenciar la seva circulació social.

Tot a través d’activitats lúdiques, tallers, reforç d’hàbits escolars, jocs, esports, activitats de relació, activitats formatives i compensatòries, de dinamització del barri, treball amb les famílies...

Granollers disposa d'una xarxa d’equipaments SIS que ofereix atenció als infants i les seves famílies segons les diverses franges d’edat. La derivació es fa a través dels Serveis Socials d’Atenció Primària de Granollers. 

PETITS I GRANS

Atenció a infants de 0 a 3 anys i llurs famílies. Dos dies d’atenció directa i quinzenalment 1 dia d’atenció amb les famílies. S’oferirà atenció a equipaments de les dues zones de Granollers:

Llocs i horaris on es fan les activitats:

A Can Relats:

C . Bisbe Martí Grivé, 47

Espai Familiar de Joc:

Espai setmanal adreçat a famílies amb fills i filles de 2 a 4 anys .
Dilluns de 10 a 12 h

Espai Pas a Pas:

Espai setmanal adreçat a famílies amb fills i filles de 8 a 24 mesos.
Dimarts de 10 a 12 h

Projecte NIU

Espai familiar orientat a donar suport i acompanyament a mares/pares en situació de risc social i des de l’embaràs i durant el primer any de vida de l’infant.

Dimecres de 10 a 12 h

A l'Espai Congost:

C. Maria Palau, 25

Espai Familiar de Joc:

Espai setmanal adreçat a famílies amb fills i filles de 2 a 4 anys.
Dijous de 10 a 12 h

Grup Pas a Pas:

Espai setmanal adreçat a famílies amb fills i filles de 8 a 24 mesos.

Divendres de 10 a 12 h

CENTRES OBERTS:

Atenció a infants dels 6 a 15 anys i a les seves famílies. Quatre dies d’atenció directa i divendres atenció a les famílies.

CENTRE OBERT PONENT

C. València, s/n (pati interior). Tel. 93 846 75 78. Adreça electrònica: coponent@granollers.cat

Grup de mitjans (6 a 10 anys) i de grans (11 a 15 anys).

Horari d’atenció de dilluns a dijous de 17 a 19,30h i divendres atenció a famílies (en horari acordat de tarda)

CENTRE OBERT SUD

C. Roger de Flor, 127 (Espai Cangur). Tel. 93 879 16 59. Adreça electrònica: cosud@granollers.cat

Grup de mitjans (6 a 10 anys) i de grans (11 a 15 anys).

MENUTS

Atenció a infants dels 3 a 5 anys i a les seves famílies. Dos dies d’atenció directa i quinzenalment un dia d’atenció amb les famílies. S’oferirà atenció en equipaments de les dues zones de Granollers:

A Can relats (C . Bisbe Grivé, 47)

Es realitza l’atenció dels dilluns i dimarts de 17 a 19.30 h

A l’espai Congost (C/ Maria Palau 25. Tel. 93 840 43 14)

Es realitza l’atenció els dimecres i dijous de 17 a 19.30 h

Els divendres s’ofereix l’espai d’atenció a les famílies de manera concertada a l’Espai Congost.