Espai Actiu de la Gent Gran

És un equipament destinat a dinamitzar el col·lectiu de gent gran

Què és?

L'Espai Actiu de Gent Gran és un equipament de l'Ajuntament de Granollers, on es realitzen diferents activitats adreçades a gent gran. És alhora un punt d'informació general de diferents recursos i/o activitats, tant generals com especifiques, d'interès per a aquest col·lectiu. Des d'aquest equipament es promouen activitats que es realitzen en altres punts de la ciutat.

Quins objectius té?

  • Enfortir i millorar els espais de dinamització de la gent gran i els programes de promoció social, impulsar les dinàmiques i les relacions intergeneracionals i afavorir la vinculació de la gent gran al conjunt de projectes de desenvolupament.
  • Dinamitzar serveis i programes que evitin l’exclusió social i impulsin l’equitat i la igualtat de tots i totes
  • Impulsar la implicació i el protagonisme actiu de les persones grans en tots els àmbits de la vida ciutadana
  • Enfortir el moviment associatiu i la xarxa d’entitats de la gent gran.
  • Impulsar mesures que afavoreixen la participació i la integració de la gent gran en la vida dels barris.
  • Impulsar i incrementar l’accés de les persones grans a l’oferta formativa de la ciutat i a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Horari d'atenció al públic: De 10 h a 13 h i de 16 h a 19 h

C. Roger de Flor, 127 (antiga Escola Bressol Cangur).

Granollers

Tel.: 93 879 16 59