Amics i Amigues de la Infància

És un projecte que vol millorar la igualtat d'oportunitats pels nens i nenes de la ciutat.

Objectiu

Facilitar la igualtat d'oportunitats de tots els infants perque puguin gaudir d'activitats i de serveis especialitzats que necessitin per afavorir el seu desenvolupament personal.

A qui?
Nens i nenes de Granollers d'entre 0-18 anys que es troben amb mancances socio-econòmiques:

  • Presenten la necessitat de realitzar una activitat extraescolar o accedir a un servei especialitzat (per que el nen/a o la família fa la demanda, veiem que el nen/a passa moltes hores al carrer, etc.)
  • No realitzen activitats extraescolars
  • Tenen manca de recursos econòmics i/o socials

Actualment tenim aquests infants esperant per iniciar alguna activitat

Com?

Busquem la col·laboració d'entitats, agrupacions, associacions, persones a nivell individual, etc., tant públiques com privades que treballen amb infants o bé que poden oferir algun servei d'utilitat pels menors de Granollers.

Es demanarà a l'infant i a les famílies una contrapartida o compromís tenint en compte les seves possibilitats.

Durada

Al llarg d'un curs escolar, o en funció de la durada de l'activitat.

Beneficis pels Amics i Amigues

Publicitat a la pàgina web de l'Ajuntament sota el nom d’Amics i Amigues de la Infància.

Lliurament d'un segell de qualitat. Reconeix que una acció o projecte de l'organització sol·licitant porta a terme o impulsa una activitat al municipi o als seus habitants amb un impacte socioeducatiu.

 

Vols ser-ne Amic o Amiga?