Subvencions a entitats

 

Acceptació de la subvenció

En l'arxiu adjunt de l'apartat inferior d'aquesta pàgina, trobareu el model normalitzat d'acceptació de la subvenció atorgada que, per a la seva efectivitat, caldrà presentar degudament emplenat en el termini d'un mes des de la notificació de l'atorgament. 

 

Justificació de la subvenció

En els arxius adjunts de la dreta, trobareu els models normalitzats que caldrà presentar degudament emplenats en el moment de justificar l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada:

  • Relació de despeses justificatives, comprensiva de la totalitat de les despeses derivades de la realització de l'activitat subvencionada. 
  • Declaració relativa a la inexistència d'altres subvencions o ajudes obtingudes per la mateixa activitat subvencionada o, si és el cas,  a les subvencions o ajudes obtingudes, amb indicació de l'import i procedència.