Punt de Trobada

Què és?

El Punt de Trobada és un servei que ofereix un espai neutral, acollidor i imparcial, adequat per donar compliment del règim de visites entre fills/es i progenitors no custodis.

El Punt de Trobada neix per facilitar el dret que té l'infant de veure i relacionar-se amb els seus pares. És un servei transitori, que ha de permetre i garantir el benestar i la seguretat del menor, mitjançant la intervenció dels professionals a l'espai.

Les intervencions que s'hi realitzen poden ser:

  • Estades: són visites que es desenvolupen en les instal·lacions del Punt de Trobada amb supervisió professional sense que l'adult ni el nen/a puguin sortir fora del servei
  • Intercanvis: es fa el lliurament i la recollida del menor sota supervisió del tècnic sense permanència en el servei

Els casos es deriven per:

  • Via judicial: són els jutjats els qui fan la demanda a Serveis Socials de l'Ajuntament de Granollers
  • Via administrativa: famílies tutelades per la DGAIA que no disposin de l'espai adequat per veure els seus fills

Horari del servei:

Dimecres i divendres, de 17 a 20 h

Dissabtes, de 9.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h

Diumenges, de 10 a 12 h i de 16 a 20 h