Espai Familiar 'Petits i Grans'

És un programa destinat a infants de 0 a 4 anys i les seves famílies on es realitzen activitats lúdiques, educatives i d'altres aprenentatges d'atenció específica als nadons.

Què és?

És un programa destinat a infants de 0 a 4 anys i les seves famílies on es fan activitats lúdiques i socioeducatives dirigides en especial a l'atenció i criança dels nadons.
Ofereix atenció als infants i millora el seu desenvolupament a través del joc i la relació amb els altres participants de l'espai.
És un servei gratuït, que el podem trobar a dos llocs de la ciutat: Espai Cangur i Espai Congost.

Què ofereix?

Activitats de joc i relació guiades individuals i conjuntes amb infants i famílies, on pares, mares, i/o els adults de referència i els infants puguin compartir  experiències.

Orientació i assessorament a nivell individual i grupal a les famílies amb infants de 0 a 4 anys, en relació a la criança dels nadons i a la seva atenció.

Acompanyament i suport psicoeducatiu a les famílies amb infants de 0 a 4 anys.

Llocs i horaris on es realitzen les activitats:

- Espai Cangur  :
  C. Roger de Flor, 127

Espai Nadó:
Espai setmanal adreçat a famílies amb fills /filles de 0 a 12 mesos.
Divendres, de 11:30 h a 13:00 h

Espai Pas a Pas:
Espai setmanal adreçat a famílies amb fills /filles de 12 a 24 mesos.
Divendres de 10:00 h a 11:30h

Espai de Joc:
Espai setmanat adreçat a families amb fills i filles de 2 a 4 anys .       
Dilluns i dimecres de 10:00 h a 11:30 h  o  de 11: 35 h a 13:00 h (dos grups)

- Espai Congost:
  C. Maria Palau, 25

Espai Pas a Pas:
Espai setmanal adreçat a famílies amb fills /filles de 12 a 24 mesos.
Dimarts de 10:00 h a 11:30 h

Espai de Joc:
Espai setmanat adreçat a families amb fills i filles de 2 a 4 anys .       
Dimarts i djous de 11:30 h a 13:00 h