Adreça

Escola Bressol Petits Exploradors

Adreça :
C. de Sant Josep de Calassanç, 150 Baixos
Telèfon :
623 186 697
Adreça web :
http://www.petitsexploradors.cat
Descripció :
El centre acull nens i nenes des dels 3 mesos fins als 3 anys.
 
L'escola pretén ser un centre educatiu innovador però sense oblidar aquells aspectes que han de romandre en el dia a dia i en la pràctica educativa, per tal d’aconseguir un desenvolupament integral i harmònic dels infants.
 
Considerem important que els infants aprenguin significativament i apostem per la idea que són els agents del seu propi aprenentatge, és per això que en tot moment es crea un entorn acollidor en el que es trobin estimats i acceptats per tal que puguin desenvolupar totes les seves capacitats.
 
Ens considerem una escola participativa i dinàmica on les famílies són part activa del procés educatiu dels seus fills. La comunicació entre educador/a i família afavoreix l’estada a l’escola, el desenvolupament integral de l’infant i uns millors aprenentatges.
 
Les instal·lacions estan organitzades amb l’objectiu d’afavorir l’autonomia dels més petits alhora que els guiïn en la descoberta d’ells mateixos i del seu entorn. Un entorn acollidor i segur, ple d’elements al seu abast perquè aprenguin, creixin i prenguin consciència de si mateixos.
 
Es treballa per afavorir el desenvolupament global dels infants a nivell psicològic, biològic, afectiu, lúdic i social.