Nova biblioteca de l'ICIP

Propera apertura de la biblioteca de l'ICIP, especialitzada en temes de pau, seguretat i conflictes.

+