Compose

Comunitats rurals compromeses amb energia positiva

+

Vídeo realitzat amb el suport del projecte Greencap - Renewable Energy. 

 

El projecte COMPOSE (Rural Communities engaged with Positive Energy) tractarà d’incrementar la quota d’energies renovables i l'eficiència energètica en zones periurbanes i rurals de la Mediterrània, que en el cas de Granollers es concretarà a la zona de Palou. Es treballarà per aconseguir un canvi en la planificació territorial, per tal d’integrar aquestes mesures com a principis horitzontals de les polítiques, més enllà de la perspectiva sectorial amb què se les ha incorporat fins ara.


Els principals resultats esperats són:

1. Integrar els coneixements sobre planificació sectorial de les EE.RR i mesures d’EE per tal de formular principis horitzontals en el planejament territorial de les zones periurbanes i rurals.

2. Crear un model per a la promoció de les EE.RR i posar-lo a disposició dels planificadors i els agents responsables de la presa de decisions.

3. Reconèixer sobre l’ús d’aquest model en les decisions polítiques per tal que sigui aplicat en el desenvolupament territorial.


En el cas de Granollers, l'activitat pilot es centrarà en les necessitats de Palou a l'aplicació de mesures EE.RR en els edificis públics i com es pot transferir el potencial d'aquestes en zones similars (suburbanes i rurals). A més, es concretarà en sensibilització en alguns edificis i augmentant la consciència d'EE en les llars, i la introducció de propostes d'inversions per  ajudar les EE.RR. en relació al potencial d'aquestes zones. Un dels treballs es farà en la rehabilitació del camp de futbol de Palou.

El projecte COMPOSE aprovat dins el programa Interreg Mediterranean, té una durada de 36 mesos a partir de l’octubre de 2016 i agrupa ciutats i organismes d’11 països de la conca Mediterrània la zona MED i disposa d’un pressupost general de 2.551.244 euros, dels quals un 85% estan finançats per Unió Europea. D’aquests Granollers gestionarà 235.024 euros.


A més de l’Ajuntament de Granollers, la resta de socis que formen part del projecte són:

  • Slovene Chamber of Agriculture and Forestry - Institute of Agriculture and Forestry Maribor, Eslovènia (coordinador)
  • KYOTO CLUB, Lazio, Itàlia
  • Municipality of Lakatamia, Xipre
  • Technical University of Crete, Grècia
  • Energy and Environment Agency of Arrábida, Portugal
  • Regional Energy Agency North, Croàcia
  • GERES Group for Environment, Renewable Energy and Solidarity, França
  • Agricultural University of Tirana, Albania
  • Municipality Srebrenik, Bosnia & Hercegovina
  • Institut for Strategic Studies and Prognoses, Montenegro

 Consulta els vídeos sobre els casos pilots del projecte Compose al seu Webdoc.