Thermos

Acció innovadora en eficiència energètica. Modelització i optimització d'una xarxa de distribució de calor

 

L'Ajuntament de Granollers ha participat al projecte europeu Thermos que va començar el 2016 i s'ha desenvolupat fins al 31 de març de 2021. Especialistes provinents d'universitats, autoritats locals i estatals, agències energètiques i mediambientals, així com consultories estratègiques distribuïdes al llarg de Regne Unit, Espanya, Polònia, Letònia, Dinamarca, Alemanya, Portugal i Romania han format part de el projecte i del desenvolupament de l'eina, de manera que aquesta pogués complir les exigències d'un projecte de planificació real. La propietat intel·lectual recau sobre el Centre per Energia Sostenible, basat en Bristol, mentre que ICLEI Europe està donant suport a la replicació i adopció de l'eina per part d'ajuntaments i organismes públics.

El projecte està finançat per la convocatòria de recerca i innovació del programa europeu Horizon 2020 d'eficiència energètica H2020-EE-2016-RIA-IA. El finançament rebut de la UE ha estat de 2.902.480.00 euros, dels quals 142.756,25 corresponen a l'Ajuntament de Granollers.

Després de 5 anys d’investigació, i fruit d’aquest projecte europeu, s’ha creat una eina de planificació energètica que porta també per nom THERMOS.

Aquesta eina online és una solució ràpida, eficient i intuïtiva, que permet als planificadors locals avaluar i optimitzar resultats en minuts, identificant solucions econòmicament viables para xarxes de climatització baixes en carboni, en qualsevol ubicació.

THERMOS s’ha testejat a 8 ciutats europees, entre elles Granollers, on s’ha provat en tres projectes concrets: les dues xarxes municipals de subministrament de calor a partir de la combustió de biomassa (Xarxa Nord i Xarxa Sud incloses en el projecte BioEnergia per al desenvolupament local) i la xarxa industrial Eco Congost (que se centra en la reducció d'emissions de CO2 a la indústria amb una xarxa compartida de producció i distribució de calor produït amb energies renovables locals que fomenta l'economia circular).

El coordinador del projecte ha estat el Centre for Sustainable Energy de Bristol al Regne Unit.

El partneriat del projecte, a més de l’Ajuntament de Granollers, compta amb les següents institucions:

The Imperial College of Science, Technology and Medicine. Regne Unit 

Greater London Authority. Regne Unit 

London Borough of Islington. Regne Unit 

Creara Consultores SL. Espanya

Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA.KAPE Polònia

Miasto Stoleczne Warszawa. City of Warsaw. Polònia

Vides Investiciju Fonds SIA. LEIF Letònia

Rigas Dome.  Letònia

Aalborg Universitet. AAU Dinamarca

ICLEI Europe. ICLEI Euro Alemanya

Deutsche Energie-Agentur GMBH. DENA Alemanya

Primeria Municipliului ui Alba Ioulia. ALBAIULIA Romania

Câmara Municipal de Cascais. Câmara Municipal de Cascais Portugal

Gemeente Rotterdam. Rotterdam. Països Baixos

 Vídeo produït per Latvijas Reģionu Televīzija 2018