SW-UP - Sport for Women in the Urban Places

L’Ajuntament de Granollers participa en el projecte «SPORT for WOMEN in the URBAN PLACES (SW-UP)» (Esport per les Dones en llocs urbans) que pretén contribuir a promoure les activitats voluntàries en l'esport, juntament amb la inclusió social, la igualtat d'oportunitats i la consciència de la importància de l'activitat física beneficiosa per a la salut a través d'una major participació i la igualtat d'accés a l'esport per tothom.

+
Programa pilot maig 2019

A través del treball conjunt entre ciutats (municipis), altres entitats a càrrec de les polítiques esportives i les usuàries finals es vol fer front a les barreres que es troben les dones a l’hora de practicar esports i activitats físiques a l'aire lliure i en l’espai urbà l'espai urbà; promoure una major participació de les dones en l’activitat física a l'aire lliure; i afavorir la igualtat d'accés als espais urbans per a la pràctica d’esports a l'aire lliure.

Tot i que hi ha nombroses iniciatives de suport i de comunicació per millorar la participació de les dones a l'esport, s'ha prestat menys atenció al disseny d'entorns urbans amigables perquè les dones practiquin esports o activitats físiques, especialment a l'aire lliure. El Consell de la Unió Europea especifica que l'esport pot ser una eina eficaç per a la igualtat d'oportunitats i la inclusió social, però encara més dones que homes porten una vida sedentària i s'enfronten a barreres addicionals per a la pràctica activitats físiques respecte als homes.

Els objectius del projecte SW-UP són:
- Crear una comunitat de pràctiques i plataforma "SW-UP" per als socis del projecte i altres parts interessades per compartir coneixements, problemes i pràctiques.
- Proporcionar un coneixement profund sobre els obstacles que tenen les dones per practicar els esports en espais a l’aire lliure.
- Augmentar la conscienciació i la participació de les dones en els esports i activitats físiques a l'aire lliure i en el disseny d'entorns urbans amigables per a dones.
- Definir i difondre unes directrius per promoure entorns urbans amigables per les dones i aconseguir augmentar la seva participació en esports i activitats físiques a l'aire lliure en l’àmbit local i europeu.

Entre les activitats que es desenvoluparan hi haurà una enquesta que vol recollir l’opinió de les dones sobre la pràctica esportiva i les barreres i inconvenients que hi troben. També es vol fer un recull de bones pràctiques i un programa pilot per desenvolupar accions per millorar aquest àmbit. I per últim, cada ciutat realitzarà un esdeveniment multiplicador per difondre els resultats del projecte a escala local.

El projecte SW-UP agrupa ciutats i organismes de 7 països diferents i durarà 18 mesos (des de gener de 2018 fins a juny de 2019). El projecte té un pressupost general de 284.728 euros, dels quals Granollers en gestiona 28.625 euros.

A més de l’Ajuntament de Granollers, els socis del projecte són:
Association of Local Democracy Agencies (ALDA) (França) - coordinador
Istituto per la ricerca sociale scarl, Milano (Itàlia)
Câmara municipal de Guimaraes (Portugal)
Tempo livre ciprl (Portugal)
Comune di Corbetta (Itàlia)
Association La marghetiya blu (Itàlia)
Stichting w.j.h. mulier instituut, centrum voor sociaal-wetens, Utrecht (Holanda)
Uat Ramnicu sarat (Romania)
Sofia – European capital for sport (Bulgària)

Els serveis tècnics de l'Ajuntament de Granollers implicats en aquest projecte són:
El servei d’Esports i el de Projectes Estratègics i Planificació amb la col·laboració del Centre d'Informació i Recursos per a Dones i el servei de Premsa i Comunicació.

Jornada "Mirant l'esport en perspectiva de gènere" 26/06/19

La trobada ha posat el punt i final de la participació de Granollers, després d’un any i mig, en el projecte europeu "Sport for women in the urban places" (SW-UP) del programa Erasmus+ Sport. Es va donar a conèixer les diferents proves pilot que han realitzat els diversos socis del projecte per resoldre alguna de les barreres que es troben les dones a l’hora de practicar esport i activitats físiques i es va analitzar factors que puguin augmentar la participació de les dones en l’activitat física.

Una de les proves pilot és justament la que s’ha desenvolupat a Granollers per donar resposta a una de les inquietuds detectades que és la de conciliar l'activitat amb la vida familiar i que mares i infants puguin realitzar activitat física coincidint en l'espai i el temps. 

La jornada, a més, va aprofundir en la situació actual de la dona en el món esportiu des d’un punt de vista ampli: com a esportista, com a gestora, com a formadora (entrenadora) i com a directiva així com en altres àmbits complementaris (premsa, política ...).  També es va exposar el paper dels mitjans de comunicació en la difusió i promoció de l’esport femení i, per tant, en la seva visibilització.

Documentació de la jornada: