INTERLACE

Cooperació internacional per restaurar i connectar els ambients urbans a Llatinoamèrica i Europa

+
Can Cabanyes serà un dels espais prioritaris de treball

INTERLACE, un projecte de cooperació internacional que pretén enfortir la restauració d’ecosistemes urbans a la Unió Europea i Amèrica Llatina. Granollers és una de les sis ciutats pilots que participen en aquest projecte juntament Chemnitz (Alemanya), l’àrea metropolitana de Cràcovia (Polònia), l’àrea metropolitana del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (Costa Rica), Portoviejo (Equador) i Envigado (Colòmbia). En total, però, hi ha 20 socis que participen en el projecte, entre ells, l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

INTERLACE té un pressupost total de  5.476.165 euros, està finançat per la Unió Europea dins el programa Horizon 2020 i se centra en el potencial de la restauració ecològica per ajudar a resoldre els reptes a què s’enfronten les ciutats, com el canvi climàtic, la salut i el benestar de les persones, el desenvolupament econòmic i la conservació de la natura.

El projecte té una durada de 48 mesos, s’allargarà fins al setembre de 2024.

INTERLACE a Granollers

Granollers disposarà de 258.062,50 euros del pressupost del projecte per dur a terme  a terme activitats i petites intervencions en els principals ecosistemes urbans del corredor social i ecològic del riu Congost, tenint present les aportacions del Fòrum participatiu INTERLACE, un grup de treball on hi participaran diferents actors de la ciutat.

El procés participatiu serà gestionat pel “City Focal Point”, un grup de treball de tècnics municipals amb tutoritzats per l’ICTA de la Universitat Autònoma de Barcelona. El fòrum principal d’intercanvi participatiu del projecte, l’anomenat “Fòrum INTERLACE”, estarà format per una trentena de actors rellevants que treballaran activament per abordar el reptes del projecte al llarg dels seus 4 anys de durada.

L’àmbit prioritari d’actuació serà el parc fluvial i els seus espais propers, que també es beneficiarà d’intervencions que optimitzin la provisió de serveis ecosistèmics del parc fluvial del Congost, és a dir, actuacions que millorin les funcions ecològiques d’aquest espai fluvial tant emblemàtic per a la ciutat.

Els 5 reptes principals que es planteja la ciutat són:

• Seguretat hídrica (Gestió de la reutilització d’aigües i sequera)

• Reconnexió de las persones amb la natura (sensibilització ambiental i identificació dels beneficis socioambientals)

• Restauració (Connectivitat ecològica en espais naturals i naturalització dels espais verds)

• Riscos d’inundació (pluvial i fluvial) i permeabilitat del sòl urbà

• Agricultura sostenible, foment de l’economia social i solidària

Així, el projecte preveu intervenir en espais com Can Cabanyes, el Passeig Fluvial, el riu Congost, el parc del Lledoner i la zona agrària de la ciutat.

Granollers va demanar la seva participació en aquest projecte i va ser seleccionada per ser una ciutat mitjana amb molta experiència en la restauració d’ecosistemes amb solucions basades a la natura (“Nature Based Solutions” NBS) i el seu interès per solucionar els seus reptes urbans amb mecanismes que generen una infraestructura verda.

20 socis d’Europa i l’Amèrica Llatina

El projecte INTERLACE el realitzaran conjuntament 20 socis de la Unió Europea (UE) i de la Comunitat d’Estats Latinoamericans i Caribenys (CELAC). El soci líder és l'Ecologic Institut de Berlin (Alemanya).

- Ecologic Institute gemeinnützige GmbH (ECO) Alemanya

- Yepezsalmon Yepez Salmon Asociados S.A. (YES) Equador

- Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Espanya

- Instituto Alexander von Humboldt (HI) Colòmbia

- Universidad Nacional (UNA) Costa Rica

- Fundacja Sendzimira (TSF) Polònia

- Eigen vermogen van Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV-INBO) Bèlgica

- Fundación Tecnalia Research and Innovation (TEC) Espanya

- Stiftelsen Norsk institutt for naturforskning (NINA) Noruega

- Ville de Nanterre (UCLG1/NAN) França

- Climate Alliance (CA) Alemanya

- Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) Costa Rica

- Stowarzyszenie Metropolia Krakowska (KRA) Polònia

- Asociacion de Desarrollo Integral de Salitrillos (CBIMA) Costa Rica

- Stadt Chemnitz (CHE) Alemanya

- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portoviejo (POR) Equador

- Alcaldia de Envigado (ENV) Colòmbia

- Ajuntament de Granollers (GRA) Espanya

- OPPLA EEIG (OPPLA) Paísos Baixos

- WWF Colombia (WWF) Colombia