Euroscapes (Green management plans for European urban and peri-urban Landscapes)

El projecte EUROSCAPES desenvolupa la visió conjunta de 14 socis europeus per afrontar les qüestions de gestió sostenible del paisatge en les àrees urbanes i periurbanes. Compta amb un pressupost general de 2.217.400 € i un pressupost per Granollers de 150.000 €.

INTERREG IVC és un programa de la Unió Europea que ajuda a les regions dels estats membres de la UE més Suïssa i Noruega. El programa proporciona fons pel intercanvi de coneixement i experiències entre les diferents regions i compta amb dos prioritats principals d'actuació: “Innovació i economia del coneixement” i “Medi ambient i prevenció del risc”

Davant de l'interès de Granollers en la participació en el programa INTERREG IVC, a l'any 2008 es va començar a establir contactes amb l'autoritat intermunicipal de Marne-la-Vallée Val Maubuée (a 18 km de Paris, França) que impulsava un projecte  INTERREG IV-C sobre paisatge i patrimoni.

Durant el 2009 es va redactar el projecte EUROSCAPES, que va ser un dels 74 projectes aprovats el passat 5 de novembre de 2009 pel comitè de supervisió de la segona convocatòria del programa INTERREG IV-C .

El projecte EUROSCAPES desenvolupa la visió conjunta de 14 socis europeus per afrontar les qüestions de gestió sostenible del paisatge en les àrees urbanes i periurbanes. Compta amb un pressupost general de 2.217.400 € i un pressupost per Granollers de 150.000 €.

Els socis del projecte són:
- Intermunicipal authority of Marne-la-Vallée Val Maubuée, Ile-de-France region (FRANÇA)
- Municipality of Loures (PORTUGAL)
- City-Region Gießen-Wetzlar (ALEMANYA)
- Viceconsejeria de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias (ESPANYA)
- Slovak University of Technology in Bratislava - Institute of Garden and Landscape Architecture (ESLOVÀQUIA)
- Sigulda District Council (LETONIA)
- DIPTU, University of Rome with Provincia di Viterbo (ITALIA)
- LBDCA, Balaton region (HUNGRIA)
- The South-East Regional Development Agency (RUMANIA)
- Municipality of Trikala (GRECIA)
- City of Torun (POLONIA)
- European New Towns Platform (BELGICA)
- Towns Gateway Partnership, East London region (REGNE UNIT)

El soci lider del projecte és  l'autoritat intermunicipal de Marne-la-Vallée Val Maubuée (França), que coordina el projecte i vetlla per l'assoliment dels objectius. A més, hi ha 3 socis que són encarregats de diferents àrees del projecte. Un d'aquests socis és el nostre municipi, que porta a terme la coordinació dels seminaris d'intercanvis d'experiències.
 
L'objectiu del projecte és crear una xarxa de gestió dels paisatges europeus que desenvolupi una estratègia de gestió innovadora, sostenible i transferible a d'altres regions d'Europa.  Durant els 3 anys de duració del projecte es portaran a terme seminaris temàtics i visites d'estudi per debatre sobre la planificació per a la gestió, preservació i millora dels paisatges. Granollers és previst que organitzi pel 2012 el seminari “Integració de les eines de gestió en el marc de la planificació urbanística local”

Els resultats generals del projecte seran :
- Publicacions sobre els plans de gestió dels paisatges europeus
- Aprovació de plans de gestió del paisatge
- Desenvolupament de plans de comunicació sobre la gestió dels paisatges
- Confecció de sistemes d'informació geogràfica del paisatge (SIG)
- Transferència de les bones pràctiques en la gestió del paisatge a les autoritats locals
- Augment del coneixement i comprensió de la població de les estratègies de gestió del paisatge natural i cultural.
- Difusió del projecte mitjançant un web

Els resultats específics previstos per l'Ajuntament són:
- Revisió i aprovació del Pla especial de patrimoni natural d'acord a la metodologia establerta pel projecte EUROSCAPES
- Aprovació de nous plans de gestió dels espais naturals, l'arbrat catalogat, els espais verds i els recursos hídrics.
- Confecció d'un sistema d'informació geogràfica i d'altres eines informàtiques de gestió del paisatge
- Participació de la ciutadania mitjançant una campanya educativa i de difusió.

Els serveis tècnics de l'Ajuntament que treballen en el projecte són:
Servei de processos estratègics i programació
Servei de Medi Ambient i Espais Verds

El 18 de març de 2011, en el marc del projecte Euroscapes, es va fer a La Troca. Centre de Cultura Popular i Tradicional la jornada d'informació local "L'aigua als projectes de restauració ambiental".

El projecte va portar a Granollers una reunió de socis que es va fer el 22 i 23 de març de 2012 al Centre Tecnològic i Universitari de Granollers. Podeu veure una notícia de la jornada fent clic aquí