KNOWING

Framework for defining climate mitigation pathways based on understanding and integrated assessment of climate impacts, adaptation strategies and societal transformation Modelització per ajudar a entendre i quantificar les interaccions entre els impactes i riscos del canvi climàtic, les vies de mitigació i les estratègies d'adaptació

+
Segon taller participatiu (22 de novembre de 2023)

Segueix-nos a les xarxes socials! Canal Twitter de Climatubers   Canal Instagram de l'Ajuntament de Granollers

 

El projecte KNOWING està finançat per la Unió Europea dins el programa HORIZON EUROPE, en la convocatòria HORIZON-CL5-2021-D1-01-05 de la Comissió Europea. L'objectiu és ajudar a entendre i quantificar les interaccions entre els impactes i els riscos del canvi climàtic, les vies de mitigació i les estratègies d'adaptació. 

 
El KNOWING centrarà la seva anàlisi i propostes en quatre casos d’estudi:
- Onades de calor i salut a Tallin, Estònia
- Impacte del canvi climàtic a l'agricultura a South Westfalia, Alemanya
- Inundacions i infraestructures:
  •   Inundacions pluvials i fluvials a Granollers
  •   Inundacions costaneres a Nàpols, Itàlia 
 
El següent gràfic resumeix els objectius del projecte: crear una dinàmica de sistemes, incloent-hi models climàtics, sectorials i de serveis, per a l'avaluació integrada dels impactes del canvi climàtic i el desenvolupament d'estratègies de mitigació i adaptació.
KNOWING a Granollers

 
L'Ajuntament de Granollers, en col·laboració amb el Consorci Besos Tordera (CBT), participa a través del Servei de Medi Ambient i Espais Verds, el Servei de Transició Energètica i l'Oficina de Protecció Civil, realitzant el cas pilot que servirà per impulsar actuacions d'adaptació i resiliència davant les inundacions pluvials i fluvials, identificades en el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i en el Pla de Resiliència Urbana.
 
El cas pilot a Granollers consisteix en la modelització de les actuacions planificades i executades que contribueixen a mitigar inundacions, emissions de gasos d'efecte hivernacle i els efectes cascada per millorar la resiliència a escala de conca i a escala urbana, davant les inundacions pluvials i fluvials.
 
Entre els resultats esperats, cal assenyalar la creació de serveis d'activació d'alertes i d'apoderament climàtic adreçats a la ciutadania, empreses i institucions per millorar la comprensió de la crisi climàtica, així com donar suport i accelerar la presa de decisions.
 
A Granollers, la participació s'organitza en 4 tallers participatius obert a tota la ciutadania, que tenen lloc entre 2023 i 2025:

1. Primer taller centrat en el Marc per dissenyar la visió, involucrar els grups d’interès i garantir l’èxit de la configuració i la implementació del full de ruta - 14 de juny de 2023 a Can Jonch. 

2. Segon taller centrat en els Reptes per abordar les inundacions i mitigar emissions a Granollers - 22 de novembre de 2023 al Centre Tecnològic i Universitari de Roca Umbert (CTUG).

3. Tercer taller centrat en la Visió per mitigar i adaptar el municipi davant inundacions i assolir els objectius d’emissions el 2030 - previst pel 10 d’abril de 2024.

4. Quart taller centrat en el Full de ruta per a la mitigació i l’adaptació del municipi davant les inundacions - previst per juny de 2025.

 

Aquest projecte té una durada de 48 mesos a partir de la seva data d’inici (1 de juny de 2022) i el desenvolupen 17 socis i 2 entitats afiliades, en un conjunt de 8 països europeus i el Regne Unit. El projecte està liderat per AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH (Àustria). El pressupost total és 
de 6,2 milions d’euros. L’Ajuntament de Granollers i el Consorci Besos Tordera disposen de 91.125 euros.