KNOWING

Framework for defining climate mitigation pathways based on understanding and integrated assessment of climate impacts, adaptation strategies and societal transformation Modelització per ajudar a entendre i quantificar les interaccions entre els impactes i riscos del canvi climàtic, les vies de mitigació i les estratègies d'adaptació

El projecte KNOWING està finançat per la Unió Europea dins el programa HORIZON EUROPE, dins la convocatòria HORIZON-CL5-2021-D1-01-05 de la Comissió Europea, pretén ajudar a entendre i quantificar les interaccions entre els impactes i els riscos del canvi climàtic, vies de mitigació i estratègies d'adaptació. 

 
KNOWING centrarà el seu anàlisi i propostes en 4 casos d’estudi:
- Onades de calor i salut (a Tallin - Estònia)
- Impacte del canvi climàtic a l'agricultura (a South Westfalia - Alemania)
- Inundacions i infraestructures:
  •   a. Per inundacions pluvials i fluvials a Granollers
  •   b. Per a inundacions costaneres que es desenvolupa (a Nàpols - Itàlia)
 
El següent gràfic  resumeix els objectius i resultats del projecte: crear una dinàmica de sistemes, incloent models climàtics i sectorials i de serveis per a l'avaluació integrada dels impactes (directes i indirectes) del canvi climàtic i les mesures, i el desenvolupament d'estratègies combinades d'adaptació i mitigació.
 
 
 
KNOWING a Granollers
 
L'Ajuntament de Granollers, en col·laboració amb el Consorci Besos Tordera (CBT), participarà a través del servei de medi ambient, el de transició energètica i l'oficina de protecció civil, realitzant el cas pilot que servirà per engegar actuacions d'adaptació i resiliència davant inundacions pluvials i fluvials, identificades tant en el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAESC) com en el Pla de Resiliència Urbana (PRU-Granollers), i CBT.
 
El cas pilot a Granollers consistirà en la modelització de les actuacions planificades i les executades que contribueixen a mitigar inundacions, emissions GEH i els efectes cascada per millorar la resiliència a escala de conca i escala urbana, davant inundacions pluvials i fluvials.
 
Entre els resultats esperats, assenyalar la creació de serveis d'activació d'alertes i d'apoderament climàtic adreçats a ciutadans, empreses i institucions per millorar la comprensió de la crisi climàtica, així com donar suport i accelerar la presa de decisions.
 
Aquest projecte té una durada de 48 mesos a partir de la seva data d’inici (1 de juny de 2022) i el realitzaran conjuntament 17 socis i 2 entitats afiliades en un conjunt de 8 països europeus i el Regne Unit, liderat per AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH (Austria). El pressupost total és de 6,2 milions d’euros i l’Ajuntament de Granollers i el Consorci Besos Tordera com a entitat afiliada en el projecte disposarà de 91.125 euros.