Llei de protecció de dades

Aquesta llei orgànica té per objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar.