El Servei d'Esports té com a funcions principals el foment de l'activitat física i l'esport entre la ciutadania, mitjançant programes per a infants, joves, adults i gent gran, i la gestió de les instal·lacions esportives municipals, pel que fa al seu manteniment, neteja i control horari. El servei dóna suport als clubs i a les entitats esportives de Granollers, amb subvencions econòmiques directes i indirectes (com cessió d'infraestructures o materials). Igualment, és promotor d'activitats puntuals com la Diada de la Bicicleta o la Festa de l'Esport i col·labora amb les entitats locals en l'organització d'esdeveniments esportius.

ACTUALITAT


Facebook   Twitter

Contacte

 • Servei d'Esports
  C. de Santa Elisabeth, 16, 1r pis
  08401 Granollers
  Telèfon: 93 842 68 47
  Correu electrònic

  Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h