Reunions amb les entitats esportives

En el marc del projecte Igualtat en l’esport es realitzen reunions periòdiques de treball entre membres de les entitats esportives de Granollers i els serveis municipals d’esports i igualtat .

Imatges de les sessions fetes amb les entitats