Activitats esportives d'estiu

+
 

Oferir als nens i nenes d’edats compreses entre 6 i 15 anys una activitat lúdica/educativa per l'època d’estiu, durant el mes de juliol.

Els nens i les nenes escullen un grup d’activitat relacionada amb un esport concret. L’oferta d’esports és la següent: bàsquet, handbol, fútbol, tennis i bàdminton, com a activitat inicial, i es complementa el mati amb jocs i piscina.