Llei de les Professions en l'Esport

Versió resumida de la Llei de les Professions en l'Esport

L'objecte d'aquesta llei és regular els aspectes essencials de l'exercici de determinades professions de l'esport, reconèixer expressament quines són aquestes professions, assignar-hi les competències associades, especificar les titulacions o les acreditacions, determinar les titulacions necessàries per a exercir-les i atribuir a cada professió l'àmbit funcional específic que li correspon.