Diagnosi

Partint dels eixos definits en el marc de treball, i de manera participativa, es realitza una diagnosi de les entitats esportives que permet analitzar en quin punt està cada entitat en termes d’igualtat de gènere.