Document del mes

Capbreu de Sant Miquel de la parròquia de Sant Esteve de Granollers (cliqueu la imatge per veure'n més)

  • També hi podeu consultar la nova pàgina dels Fons patrimonials de l'AMGr, amb catàleg ampliat 

Notícies


CONTACTE

 

Arxiu Municipal de Granollers, AMGr
Carrer de Sant Josep, 7
08401 Granollers
93 842 67 37 / 93 842 67 62
arxiu@ajuntament.granollers.cat

Arxiu d'Imatges
Carrer de l'Olivar, 10
08401 Granollers
93 861 19 08
arxiufotografic@ajuntament.granollers.cat

  consultes a l'arxiu