Agenda


Document del mes

Carta del taller de pirotècnia Domingo Morgades oferint el castell de focs per a la Festa Major

(PROPERA PUBLICACIÓ, A PARTIR DEL 3 DE SETEMBRE) 

Notícies


CONTACTE

 

Arxiu Municipal de Granollers, AMGr
Carrer de Sant Josep, 7
08401 Granollers
93 842 67 37 / 93 842 67 62
arxiu@ajuntament.granollers.cat

Arxiu d'Imatges
Carrer de l'Olivar, 10
08401 Granollers
93 861 19 08
arxiufotografic@ajuntament.granollers.cat

  consultes a l'arxiu