Reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals de Granollers

Reglamentació aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Granollers per l'ús de les instal·lacions esportives municipals

 Aquest reglament té per objecte la regulació de l’ús i funcionament de les instal·lacions esportivesmunicipals de Granollers.Serà d’aplicació exclusiva al conjunt de les instal·lacions esportives de titularitat pública i municipal, ja siguin gestionades de forma directa o indirecta.