Resolució ajuts per a l'escolarització i menjador d'infants a les Escoles Bressol Municipals de Granollers per el curs 16/17

Ja podeu consultar el resultats dels ajuts, per a la escolarització i menjador, de les escoles bressol.

29 de Juliol 2016

Ja podeu consultar el resultats dels ajuts, per a la escolarització i menjador, de les escoles bressol.

Ho podeu fer presencialment al Servei d'Educació (Can Puntas) de 9h a 14h o via telemàtica a la seu electrònica:

https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=1641&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=63&codMenuPN=21

o al taulell d'edictes:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=78057&idens=809610007