Consell Nacional de la Infància i l'Adolescència - CNIAC -

El CNIAC és un òrgan participatiu i consultiu, adscrit al Departament de Benestar Social i Família, que té com a funcions representar els interessos i els punts de vista dels nois i noies de Catalunya, analitzar les seves necessitats, opinar i fer propostes als organismes competents sobre qüestions que els afectin.

 

El Decret 200/2013 regula la seva creació i impuls, però han de ser els infants i adolescents els que el concretin i desenvolupin.

El Consell Nacional de la Infància i Adolescència de Catalunya estarà format per dos representants de cada consell territorial els quals seran els encarregats de representar el seu consell i transmetre les opinions i decisions que s’han pres sobre el tema que se’ls hi ha demanat perquè treballessin. Els representants de Granollers són la Julia Rodriguez i el John Herrera.

Aquestes són les activitats que ha realitzat el CNIAC des de que va inicar. 

 

Manifest en defensa dels drets dels infants i adolescents de Catalunya per celebral el Dia Universal dels Drets dels Infants, 20 de novembre de 2016

Participació a la Festa dels Súpers, 22 i 23 d'octubre de 2016

Assemblea Extraordinària, 7, 8 i 9 d'octubre de 2016

Assemblea Ordinària, 30 d'abril de 2016

Assemblea Extraordinaria del Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC) 16, 17 i 18 d'octubre de 2015

1a Assemblea del Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC) 21 de març de 2015

20 de Novembre de 2014 " Acte de Constitució del CNIAC"

Jornada "Els Infants treballem per la constitució del CNIAC"

1a Trobada territorial del Consell dels infants territorial a Granollers