Primera sessió (27 d'octubre 2021)

+

 

Temes que hem parlat

 

 

1. Benvinguda. Com esteu? Presentació.

2. Elecció dels càrrecs interns (secretaria, portaveus, moderació, informàtica...)

3. Resum dels encàrrecs rebuts.

4. Sortida del dissabte, 20 de novembre, a Barcelona.

5. Encàrrec per treballar a l'escola

6. Avaluació de la sessió i comiat.

 

Veure el resum de la sessió aquí i més fotos aquí