Reciclar a l'illa de vianants

Des de l’1 d’octubre de 2011, l’Ajuntament de Granollers ha signat un contracte amb l’empresa URBASER per gestionar la recollida selectiva de residus durant els dos propers anys. En aquest contracte s’inclou la implantació d’un nou model de recollida dels residus a l’illa de vianants del centre de la ciutat, tant per als habitatges com per als establiments, que es posa en marxa el dia 26 de març.

Reciclar a casa

Reciclar als establiments

Campanya més a gust

 

Per què és important el nou model?

Canvi en el sistema de la recollida de residus: en aquesta zona de la ciutat fins ara no hi havia una gestió de la recollida selectiva, sinó que tots els habitatges i establiments treien les bosses de rebuig a fora el carrer i les recollien porta a porta. Als establiments també els recollien porta a porta el paper i cartró. A partir del 26 de març tothom està obligat a fer la recollida selectiva, tant a l’illa de vianants com a la resta de la ciutat (com es feia fins ara).

Col·locació de contenidors de selectiva dins de plataformes mòbils: com que l’illa de vianants del centre no disposa d’espais per poder-hi col·locar de forma permanent grups de contenidors per fer la recollida selectiva, es col·loquen unes plataformes amb els contenidors de la selectiva durant unes determinades hores i punts del centre perquè la gent hi llenci els residus de forma separada.

Sistema diferent en funció d’on es viu i d’on és l’establiment: no tots els habitatges i establiments de l’illa de vianants poden utilitzar les plataformes. S’han creat dues zones diferents:

  • Una zona d’habitatges i establiments que han d’utilitzar els contenidors de les plataformes.
  • Una zona d’habitatges i establiments (la més exterior) que han d’utilitzar els contenidors de la perifèria.

El mapa mostra la diferenciació de les zones.

Les plataformes es podran utilitzar de 20.30 h a 24 h.

Recullen les 5 fraccions: rebuig, matèria orgànica, envasos lleugers, de vidre i paper i cartró.

Disposen d’una senyalització que mostra el que va a cada contenidor.

És important separar els residus en les diferents fraccions per tal de no col·lapsar el contenidor de rebuig de cada plataforma.

En cas que no es pugui ser a casa en l'horari d'ús de les plataformes o l’establiment tanqui abans, tant els habitatges com els establiments, hauran d’utilitzar els contenidors de la perifèria en els horaris següents:

  • Rebuig al contenidor gris i orgànica al contenidor marró de 18 h a 21 h, de dilluns a dissabte
  • Vidre al contenidor verd de 8 h a 22 h
  • Altres fraccions (envasos lleugers al contenidor groc i paper i cartró al contenidor blau) les 24 hores del dia

* Els festius no es fa la recollida de residus.