Patrimoni Natural (EBIM)

Pla especial de protecció i gestió del patrimoni natural

El Pla és un instrument de planificació específica dels espais naturals i elements botànics d’interès municipal que pretén conservar-los, protegir-los i divulgar la seva existència educant els ciutadans en el seu respecte i gaudi

Pla de gestió

Aquest pla de gestió va ser aprovat el novembre de 2005 i va finalitzar l’any 2009. En ell s’especifica les actuacions de conservació, millora, protecció, difusió, entre d'altres, que s’hauran de dur a terme dins d’aquest període. Al final d’aquesta etapa es redactarà la proposta pels cinc anys següents:

Relació d’EBIM (Element Botànic d'Interès Municipal)

EBIM 1: Cedre de la Fàbrica

EBIM 2: Alzina de la Terra Alta

EBIM 3: Àlbers de la Verneda de Can Gili

EBIM 4: Pollancres de la Verneda de Can Gili

EBIM 5: Olivera de la Pau del Parc Municipal Torras Villà

EBIM 6: Xiprer del Caixmir del Parc Municipal Torras Villà

EBIM 7: Xiprer dels Pantans del Parc Municipal Torras Villà

EBIM 8: Eucaliptus del Parc Municipal Torras Villà

EBIM 9: Arboç del Parc Municipal Torras Villà

EBIM 10: Oliveres del Parc Municipal Torras Villà

EBIM 11: Tamariu del Parc Municipal Torras Villà

EBIM 12: Alzines del Parc Municipal Torras Villà

EBIM 13: Olivera de la plaça Pau Casals

EBIM 14: Olivera del c. Salvador Casanova

EBIM 15: Palma de Canàries del carrer de Josep Umbert

EBIM 16: Magnòlia del carrer de Josep Umbert

EBIM 17: Mèlia de la plaça de Maluquer i Salvador

EBIM 18: Plàtans de la plaça de Lluís Perpinyà

EBIM 19: Alzines del carrer de l’Enginyer

EBIM 20: Pi blanc de l’Escola Pereanton

EBIM 21: Plàtans de la plaça de la Corona

EBIM 22: Lledoners de la plaça de Can Trullas

EBIM 23: Palma de Canàries de l’avinguda de l’Estació del Nord

EBIM 24: Plàtans de l’avinguda de l’Estació del Nord

EBIM 25: Xiprers del cementiri

EBIM 26: Pins de l’Hospital

EBIM 27: Ametller del Pla del Ramassar

EBIM 28: Pins de la plaça de Mossèn Cinto Verdaguer

EBIM 29: Alzines de la plaça de Mossèn Cinto Verdaguer

EBIM 30: Surera del carrer de Girona

EBIM 31: Roure martinenc de l’Escola Municipal de Treball

EBIM 32: Palmera excelsa de l’Escola Municipal de Treball

EBIM 33: Surera del carrer de Roger de Flor

EBIM 34: Arbres de l’amor de l’Institut Antoni Cumella

EBIM 35: Alzina de la Tela

EBIM 36: Oliveres de la plaça Serrat i Bonastre

EBIM 37: Til·lers de la Tela

EBIM 38: Pitospor de la Tela

EBIM 39: Fotínia de Primer de Maig

EBIM 40: Cedre del Pavelló Municipal d’Esports

EBIM 41: Magnòlia del Pavelló Municipal d’Esports

EBIM 42: Til·lers del Pavelló Municipal d’Esports

EBIM 43: Plàtans de la plaça de l’Església de Palou

EBIM 44: Acàcia de les escoles de Palou

EBIM 45: Castanyers d’Índies de les escoles de Palou

EBIM 46: Pollancre de la Torre de les Aigües

EBIM 47: Mèlies del carrer de Primer Marquès de les Franqueses

EBIM 48: Lledoner del carrer de Jaume Corbera

EBIM 49: Pineda del Geriàtric

EBIM 50: Olivera del Geriàtric

EBIM 51: Surera del Geriàtric

EBIM 52: Pollancre de la riera Carbonell

EBIM 53: Saüc de la riera Carbonell

EBIM 54: Acàcies de la riera Carbonell

EBIM 55: Om de la riera Carbonell

EBIM 56: Alzines del camí de Santa Quitèria

EBIM 57: Ametller de Cal Ceballot

EBIM 58: Ametller de Can Belitre

EBIM 59: Alzina de Ca l’Esquella

EBIM 60: Alzina de Can Ferran

EBIM 62: Roures martinencs de Can Ferran

EBIM 63: Roure martinenc del torrent de Can Català

EBIM 64: Roure martinenc del torrent de Can Ninou

EBIM 65: Figuera del camí de la Font del Ràdium

EBIM 66: Roure martinenc de la Font del Ràdium

EBIM 67: Roure martinenc del torrent de Sant Nicolau

EBIM 68: Llentiscle del bosc de Sant Nicolau

EBIM 69: Garrofer del torrent de Sant Nicolau

EBIM 70: Lledoners de la Torre de les Aigües

EBIM 71: Roure martinenc de Can Ninou

EBIM 72: Lledoner de Can Malla

EBIM 73: Lledoner del Cal Xic

EBIM 74: Lledoner del camí del Cal Pastor

EBIM 75: Palma de Canàries de Can Bassa

EBIM 76: Arbre del paradís de l’Institut Celestí Bellera

EBIM 77: Lledoner de Cal Covaner

EBIM 78: Lledoner del carrer d’Esteve Terrades

EBIM 79: Lledoner del carrer del Migdia

EBIM 80: Castanyer d’Índies de Can Relats

EBIM 81: Magnòlies de Can Relats

EBIM 82: Teix de Can Relats

EBIM 83: Palma de Canàries de Can Bultà

EBIM 84: Washingtònia de Can Ramoneda

EBIM 85: Palma de Canàries de Can Ramoneda

EBIM 86: Palma de Canàries de Can Santpere

EBIM 87: Pi pinyer de l’antiga fàbrica de Can Gibert

EBIM 88: Magnòlia de la Torre Fonda

EBIM 89: Om de Can Pagès de les Basses Vell

EBIM 90: Palmeres de l’Escola Anna Maria Mogas

EBIM 91: Pineda de Can Mònic

EBIM 92: Cedres de Can Mònic (Ginkgo de Can Mònic)

EBIM 93: Ginjoler de la Taverna d’en Grivé

EBIM 94: Magnòlia de Can Masferrer del carrer de Corró

EBIM 95: Lledoner de Can Bassa

Pla de gestió dels elements botànics d'interès municipal

Resum executiu

El Pla de gestió dels Elements Botànics d’Interès Municipal (EBIM), sorgeix de l’aplicació de l’article 15 del Pla especial de protecció i gestió del patrimoni natural de Granollers, que preveu amb major detall la gestió, accions, usos i activitats a desenvolupar en els EBIM i el seu entorn immediat.

Aquest Pla es comença a desenvolupar durant el mes de setembre de 2004 des de l’Àrea Territorial conjuntament amb la col·laboració de l’Àrea de Serveis Municipals, Mobilitat i Seguretat. El Pla es circumscriu a 95 EBIM protegits pel Pla especial de protecció i gestió del patrimoni natural de Granollers.

El Pla es divideix en dues parts molt diferenciades. La primera és eminentment normativa, on es regula de forma molt precisa totes les accions possibles sobre i al voltant dels EBIM. Aquesta part complementa i amplia notablement el desplegament normatiu referent als EBIM, dut a terme fins ara en el Pla especial de protecció. La segona part ha estat elaborada a partir de la metodologia EUROSITE. En ella s’hi desenvolupen 37 actuacions sobre els EBIM derivades d’un conjunt de 8 objectius relacionats amb la pervivència, conservació, millora de l’entorn, coordinació, planificació, integració en la nova ordenació urbanística, difusió, etc. Les actuacions ens marquen l’estratègia de gestió, la temporització, la metodologia, els organismes que intervenen, el pressupost destinat i el control dels processos, que es duran a terme per assolir els objectius establerts.

El Pla en tot el seu conjunt tindrà una vigència de cinc anys, moment a partir del qual es revisarà la part normativa i es proposaran noves actuacions per dur a terme en el període següent.

El cost total de les actuacions del Pla durant el període 2005-2009 és de 82.500 €. El 75% de les actuacions proposades són mesures que no requereixen un pressupost específic o bé que es poden finançar amb el pressupost d’altres actuacions.

La major part d’actuacions, un 90% del total del pressupost, corresponen a actuacions de conservació, algunes de les quals ja es duen a terme amb certa regularitat, ja que el 61% dels EBIM són de titularitat municipal i els gestiona l’Àrea Territorial.

Cal que la gestió incorpori alguns aspectes fonamentals com el seguiment de tot el conjunt dels EBIM i la seguretat que es garanteixi la conservació dels exemplars de titularitat privada. Una de les accions previstes en aquest Pla, és la d’establir un conveni de col·laboració amb els propietaris, que ens asseguri la pervivència d’aquests EBIM.

En aquest mapa es veu la vista general amb la situació dels arbres.