Implantació d'instal·lacions solars fotovoltaiques en diferents cobertes d'equipaments municipals

El passat dimarts 22 de febrer de 2011 l'Ajuntament en ple ordinari aprovava el projecte d'implantació d'instal·lacions solars fotovoltàiques.

Entre les actuacions incloses en el PAES es troba la concessió d’un dret d’ús sobre uns béns de domini públic per a la construcció i explotació de  sistemes de producció d’energia elèctrica mitjançant la tecnologia solar fotovoltaica. En total es proposaven instal·lacions a setze cobertes d’equipaments.

Des l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, dins del programa de suport a la implantació d’accions de sostenibilitat energètica als municipis de la província, es va redactar un plec model per a la cessió de cobertes, per facilitar l’execució d’accions orientades al compliment dels compromisos del pacte d’alcaldes i alcaldesses. Aquest plec, ha estat adaptat a la realitat de Granollers, modificant el seu redactat i establint uns annexos amb els bens de domini públic que una primera etapa són objecte de concessió del dret d’ús de cobertes. Aquests espais són:

- Escola Municipal del Treball
- Centre Vallès
- CEIP Pau Vila
- Centre Cívic Nord
- Col·legi Granullàrius
- Pavelló Congost
- Escola Bressol Municipal del Lledoner, el Teler

En addició a les modificacions del plec per adaptar-lo a la realitat local, s’ha treballat els darrers tres mesos amb KPMG Abogados S.L. i tècnics de la mateixa Diputació de Barcelona, per tal d’ajustar a la legalitat del plec al Real Decret 1565/2010 Real Decreto, de 19 de novembre, pel qual es regulen i modifiquen determinats aspectes relatius a la activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial. També ha col·laborat en la revisió de les condicions administratives personal tècnic de l’Ajuntament de Granollers de contractació municipal i del servei de Medi Ambient i Espais Verds.

S’estableix un període de durada de la concessió de 25 anys, comptador des de la corresponent acta d’inici de producció. Aquesta acta acreditarà l’inici de la venda d’energia a efectes d’aquesta concessió, i les parts hauran de signar-la a la primera mensualitat en la que cadascuna de les plantes solars estigui en funcionament i venent energia a la xarxa de distribució.