Ajuts municipals per a famílies en situació de necessitat econòmica

S'ofereixen per a material i llibres; escolarització a les escoles bressol municipals; escola de música i conservatori

L'Ajuntament obre una nova convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics a la ciutadania empadronada a Granollers que es troba en una situació de vulnerabilitat social. Aquests ajuts es concedeixen amb la finalitat d’assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de les necessitats personals bàsiques i socials.

Així doncs, s'ofereixen ajuts de material i de llibres; per a l'escolarització d'infants a les escoles bressol municipals; i per a l'escolarització d'alumnes de l'Escola Municipal de Música i Conservatori Josep M. Ruera. Podeu consultar les bases en aquest enllaç.

Termini de presentació de les sol·licituds:

Ajuts per a material i llibres: del 27 de febrer al 21 d’abril. Curs escolar 2023/2024 per a alumnes matriculats en centres públics o privats concertats que cursin educació infantil, primària i secundària. 

Ajuts a l'escolarització a les escoles bressol municipals: del 13 de març al 16 de juny. Per infants de 0 a 2 anys, empadronats a Granollers i matriculats a les Escoles Bressol Municipals per el curs 2023/2024.

Ajuts a l'escola de música i conservatori: del 13 de març al 7 de juliol. Per alumnes empadronats a Granollers i matriculats a l'Escola Municipal de Música Josep M.Ruera i del Conservatori de Granollers durant el curs escolar 2023/2024.

 

Enguany, la presentació de les sol·licituds a la pràctica esportiva es farà en una convocatòria diferent i tindrà com inici el dia 1 de setembre i finalitzarà el dia 30 de setembre del 2023.

Recollida de formularis:

Les famílies interessades podran recollir els formularis a les escoles de Granollers, a l’Escola Municipal de Música, a l’OAC i a les dependències municipals del c. Portalet, 4 planta baixa o bé imprimir-los des de: https://seuelectronica.granollers.cat

Informació i suport per emplenar les sol·licituds:

Del 15 al 24 de febrer l’Ajuntament ofereix un servei d’atenció individual per informar i donar suport per emplenar les sol·licituds. Aquest, es durà a terme a l’OAC del Centre Cívic Nord (c/Lledoner, 6) i cal demanar cita prèvia trucant al 010 / 93 842 66 10 o en aquest enllaç.

Presentació de sol·licituds:

  • Presencial:

Caldrà entregar les sol·licituds i la documentació requerida a l’OAC al Centre Cívic Nord (c. Lledoner, 6) dins del termini establert. Per fer-ho, cal que demaneu cita prèvia trucant al telèfon 93 842 66 10 o a: https://citaprevia.gestorn.com/granollers/#nbb

  • Seu electrònica:

Ajuts per a material i llibres

Ajuts a l'escolarització a les escoles bressol municipals

Ajuts a l'escola de música i conservatori

És necessari disposar d'IDECAT mòbil o certificat digital.

  • Mitjançant SMS certificat:

Els sol·licitants que així ho van autoritzar el 2022, rebran un SMS que els permetrà presentar l’ajut directament, sense necessitat de fer cap altre tràmit. Aquest sistema només s’aplicarà als ajuts per a material i llibres i va dirigit a aquells beneficiaris que no hagin patit canvis ni en la composició familiar ni de centre escolar respecte a la sol·licitud del 2022.