Adreça

Institut Marta Estrada

Adreça :
C. Maria Palau, 2-4
Telèfon :
671 75 95 29
Adreça web :
https://agora.xtec.cat/institutgranollers/
Descripció :

 

 

Projectes que caracteritzen el centre

Es posa l’accent en la ciència i la tecnologia. Se segueix el model d’aprenentatge STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) que té com a base paràmetres com la creativitat, el foment de la curiositat, l’anàlisi, l’intercanvi d’idees, el treball en equip i el mètode assaig-error.

Treball amb metodologies actives, com ara l’aprenentatge per projectes, per donar protagonisme a l’alumnat i incitar-lo a la resolució de conflictes i reptes.

Mirada global de l’aprenentatge. Entenent l’educació des d’un punt de vista ample, amb propostes que fomenten l’autonomia i propicien espais d’aprenentatges transversals.

Foment de l’aprenentatge de les llengües a partir de projectes d’àrea, del suport d’un auxiliar de conversa anglès i d’un pla lector de centre.

S’acompanya de forma integral a l’alumnat a través de programes d’aprenentatge cooperatiu, TEI (tutoria entre iguals), el Pla d’Acció Tutorial i el Servei de Mediació Escolar per fomentar la cohesió i inclusió al nostre centre.

Innovació educativa en xarxa. El centre participa en la Xarxa de Competències Bàsiques, som escola referent en Escola Nova 21 i formem part de l’agrupació Instituts Projectant.

 

Horari

De 8 a 14.45 h

 

Equipaments, instal·lacions i serveis

Espais

– Hort

Temps

– Activitats extraescolars

Compartir

– Material col·lectivitzat