Adreça

Institut Marta Estrada

Adreça :
C. Maria Palau, 2-4
Telèfon :
671 75 95 29
Adreça web :
http://www.insmartaestrada.cat
Descripció :

 

 

Projectes que caracteritzen el centre

Innovació i recerca. El Departament d’Educació ens ha reconegut com a centre amb pràctiques d’innovació educativa pels nostres projectes globalitzats de centre i per l’aprenentatge de les ciències STEM (science, technology, engineering and mathematics). Aquestes propostes tenen com a base la creativitat, el foment de la curiositat, l’anàlisi i la resolució de conflictes i reptes d’una manera activa.

Acompanyament integral de l’alumnat. Per garantir la inclusió educativa i el foment de l’autonomia i iniciativa personal de tot l’alumnat, comptem amb el pla de coeducació, el projecte d’autonomia de l’alumnat, les pràctiques d’aprenentatge cooperatiu, el programa TEI (tutoria entre iguals), el servei de Mediació, el Tastet d’oficis, una tècnica d’integració social i l’orientació educativa. A més, la creació de grups reduïts i el nostre pla d’acció tutorial ens permet fer un seguiment acurat de les necessitats de tot l’alumnat.

Foment de l’aprenentatge de les llengües. Comptem amb un pla lingüístic de centre, la figura de l’auxiliar de conversa i el programa d’innovació pedagògica GEP (Generació Plurilingüe) per la millora de l’aprenentatge de l’anglès.

Tecnologia Digital d’Aprenentatge. Es fomenta l’aprenentatge de les competències digitals i el pensament crític envers les tecnologies amb l’aprenentatge basat en projectes en tots els àmbits, l’ús de l’ordinador personal per a tot l’alumnat com a eina bàsica, el tractament de la informació i l’entorn virtual d’aprenentatge. 

 

Horari

De 8 a 14.45 h

 

Equipaments, instal·lacions i serveis

Espais

- Hort Escolar Espai Congost

- Pavellço del Congost

Temps

- Activitats extraescolars

- Jocs i activitats al pati

Compartir

– Material col·lectivitzat