Adreça

Escola Pereanton

Adreça :
C. Espí i Grau, 3
Telèfon :
93 879 46 44
Adreça web :
http://agora.xtec.cat/ceippereanton
Descripció :

 

  

Projectes que caracteritzen el centre

Música per a créixer és el projecte que dona singularitat al centre, en què la música és un dels principals eixos d’aprenentatge que articula tota la vida a l’escola.

Al llarg del tram de Petits (3-6) es vetlla per oferir un entorn educatiu estimulant i enriquidor, amb materials naturals, oberts, que fomentin l’experimentació, la interacció i l’espontaneïtat. Des d’un inici, la música, la dansa, la cançó i l’art en general esdevenen llenguatges quotidians d’aprenentatge. Aquests llenguatges van construint progressivament tot un recorregut artístic que passarà, en arribar al tram de Mitjans (6-9) i Grans (9-12), per la participació al conjunt instrumental Orff (1r) i els cors i les big bands (a partir de segon).

La música manté una relació natural amb la resta d’estructures de treball i totes les àrees de coneixement, i s’enriqueixen en ambdues direccions. Entenem els processos d’acompanyament i aprenentatge des d’una perspectiva globalitzada, que promogui el màxim d’aprenentatges vivencials i significatius

Horari

De 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h

Equipaments, instal·lacions i serveis

Temps

– Acollida de matí

– Activitats extraescolars

Compartit

– Material col·lectivitzat