Adreça

Escola Turó de Can Gili

Adreça :
C. Mestre Manel Masjoan, 1
Telèfon :
93 849 53 51
Adreça web :
https://agora.xtec.cat/escgranollers
Descripció :

 

 

Projectes que caracteritzen el centre

Projecte singular científic. El centre treballa específicament el medi natural amb la utilització del mètode científic i de l’aprenentatge vivencial.

Projecte singular tecnològic. La robòtica educativa es treballa des de P3 i s’utilitzen materials com ara Duplo, Lego, Bee-bot, Wedo, Mindstorms i el programa Scratch.

Espais de creixement educatiu internivells de P3 a 2n en diferents llengües. Es treballa el català, el castellà i l’anglès per tal de potenciar l’autonomia personal, la creativitat i la convivència.

Laboratori experimental de ciències naturals. Espai que fomenta el treball manipulatiu i d’experimentació.

Hort propi. Els alumnes de 3r i 4t són els encarregats de cultivar-lo i vendre’n els productes que se n’obtenen per tal d’aconseguir un hort autogestionat i ecològic.

Anglès. Des de P3 es fa ús de l’anglès dins l’aula i se celebra l’English day.

Projecte de lectura propi. El centre ofereix racons de lectoescriptura, padrins lectors, tallers d’escriptura amb dos docents a l’aula i el Pla lector internivells amb grups reduïts.

 

Horari

De 9 a 13 h i de 15 a 17 h

 

Equipaments, instal·lacions i serveis

Espais

– Hort

– Aula de psicomotricitat

– Aula de robòtica

Temps

– Activitats extraescolars

– Sisena hora

Compartit

– Reutilització de llibres de text