Calendari

Xarxa Nord: 2019 construcció, manteniment i subministrament d'estella. Posada en marxa febrer de 2020

Xarxa Sud: 2020 construcció, manteniment i subministrament d'estella. Posada en funcionament abans del 31/12/2020.

Redacció i implementació programa d’actuació per optimitzar l’ús de la biomassa en base a la disponibilitat del recurs i necessitats detectades

Implantació del Pla de Comunicació