Preinscripció i matriculació a les Escoles Bressol Municipals

Curs 2023-2024

  

PREINSCRIPCIÓ DEL 8 AL 12 DE MAIG, en aquest enllaç. 

En cas de no ser possible la presentació telemàtica per motius tècnics o d’accés a registrar la sol·licitud i, amb la finalitat de garantir l’accés a tota la ciutadania, s’haurà de demanar cita a l’escola bressol on es vol fer la sol·licitud.

Un cop finalitzat el període de preinscripció no es podran al·legar nous criteris.

Es podran fer sol·licituds fora de termini a partir del 21 de juny de manera presencial en l'escola on es vulgui fer la inscripció

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES AMB LA PUNTUACIÓ PROVISIONAL: 23 de maig Les llistes es podran consultar a les escoles bressol, al Servei d’Educació (c. Jaume Camp i Lloreda, s/n) i al web: https://granollers.cat/preinscripcioEBM

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS: 29 i 30 de maig. Caldrà presentar una instància a través de la Seu electrònica o a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania situada al (c. Sant Josep, 7)

Les reclamacions són a la puntuació obtinguda, en cap cas es podran al·legar criteris no acreditats amb anterioritat.

RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS I SORTEIG DEL NÚMERO DE DESEMPAT: 31 de maig de 2023. El número de desempat ha estat el 205.

El Departament d’Ensenyament estableix que per dirimir les situacions d’empat, un cop s’han aplicat els criteris de baremació, s’ha d’efectuar un sorteig públic a fi d’ordenar les sol·licituds empatades (EDU/507/2023, de 16 de febrer).

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES D'ALUMNAT ADMÈS: 1 de juny de 2023. Les famílies podran consultar les llistes d’admesos a les escoles bressol, al Servei d’Educació (c. Jaume Camp i Lloreda, 1) i al web: https://granollers.cat/preinscripcioEBM

CALENDARI DE MATRICULACIÓ: del 5 al 13 de juny de 2023 . Dilluns, dimecres i divendres, de 9.30 h a 11.30 h. Dimarts i dijous, de 15.30 h a 16.30 h

Caldrà demanar cita prèvia a través de: https://infantil.enginydigital.cat/cita_matricula/granollers

 

EBM Giravoltes: ctra. de Caldes, 52, tel. 93 861 65 65.

EBM Tortuga: c. Garrotxa, 2, tel. 93 870 93 52.

EBM El Teler: c. Corró, 349, tel. 93 849 64 40

 Servei d’Educació Ajuntament de Granollers, 93 842 68 48/93 8426852

Trobareu més infomació en aquest enllaç.