Com ho estem fent?

El Fòrum compta amb metodologies de l’animació sociocultural amb propostes atractives, per estimular la participació i l’apoderament per a què els mateixos adolescents siguin els veritables protagonistes de les accions.

Els nois i noies de 12 a 16 anys han proposat el nom de l'espai, han creat les normes i dissenyat els continguts d'una manera activa ja que entenem que el mateix fet de participar ha de ser una part del procés d'aprenentatge i de servei.

Hi haurà dos nivells de treball: espais de trobada amb la resta de representants i al seu centre com a representants del Fòrum. Per a treballar internament als centres, es dinamitza des dels espais participatius que ja es disposen, per exemple als instituts de les tutories i el consell de delegats. És important que aquests representants del Fòrum s’incorporin com a una figura més dins dels consells de delegats dels centres educatius o associacions.

El Fòrum compta amb una bossa de pressupost per tal de desenvolupar les seves propostes, en relació amb el personal tècnic responsable dels serveis que es relacionin amb les accions que prioritzin.