Adreça

Combo. Taller de música moderna

Adreça :
C. Barcelona, 80
Telèfon :
93 870 04 01
Fax :
93 870 05 23
Descripció :

Combo és una escola de música moderna dedicada a l'ensenyament de qualsevol instrument. És una escola concertada amb el Taller de músics de Barcelona, que confereix un important valor al seu projecte educatiu i al seu programa d'escola. Fan classes de llenguatge musical i harmonia així com la formació de Combos o grups d'alumnes. L'últim projecte que han posat en funcionament és la creació d'un cor de música moderna. És una escola oberta, sense límits d'edat, de sexe o de qualsevol altre tipus.